วันนี้ (18 ส.ค.63) ที่ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในจังหวัดสงขลา และร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาการจัดประชุมนิทรรศการในจังหวัดสงขลา

สืบเนื่องจาก จังหวัดสงขลาได้ขอรับการประเมินเมืองสงขลาสู่การเป็น Mice City และได้ผ่านการประเมินจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. แล้ว ซึ่งจังหวัดสงขลาจะได้รับการประกาศเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ในลำดับต่อไป โดยวันนี้ได้มีการประชุมเพื่อวางแนวทาง แผนงาน กิจกรรม และโครงการสำหรับการส่งเสริมจังหวัดสงขลา หลังจากการได้รับการรับรองเป็น Mice City

โดย สสปน. ซึ่งเป็นหน่วยงานในการยกระดับจังหวัดสงขลาสู่การเป็น Mice City ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาการจัดประชุมและนิทรรศการในจังหวัดสงขลา ระหว่างจังหวัดสงขลา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) กับ 16 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สสปน., สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล , องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา, เทศบาลนครสงขลา , เทศบาลนครหาดใหญ่, เทศบาลตำบลสำนักขาม, หอการค้าจังหวัดสงขลา, สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา, ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี, สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา, สมาคมโรงแรมหาดใหญ่-สงขลา, สมาคม SMEs จังหวัดสงขลา, สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดสงขลา, สมาคมไทย-จีน จังหวัดสงขลา และเครือข่าย OTOP จังหวัดสงขลา

ซึ่งจะมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาการจัดประชุมและนิทรรศการในจังหวัดสงขลา ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 20 สิงหาคมนี้ เวลา 13.00 น. โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ เป็นประธานในพิธี