เช้านี้(15 สิงหาคม 2563) ว่าที่ร้อยตรี ไพเจน มากสุวรรณ์ ว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมเปิดศูนย์ประสานงานเลือกตั้ง ณ เลขที่ 370-372 ถนนศรีภุวนารถ เยื้องโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ มีพิธีเจิมป้าย พิธีสงฆ์ พิธีการทางศาสนาอิสลาม พร้อมการรับประทานอาหารเที่ยง จากนั้น ในช่วงบ้าน มีนัดประชุมร่วมกับทีม ส.อบจ.ด้วย

‘ไพเจน’เปิดศูนย์เลือกตั้งที่หาดใหญ่
ไม่ห่วงศึกชิงนายก อบจ.-ชาวบ้านตอบรับดี

ว่าที่ร้อยตรี ไพเจน หลังจากเปิดตัว ได้เดินทางไปพบปะพูดคุยกับแกนนำโดยเฉพาะคนที่จะเป็น ส.อบจ. ทุกเขต เพื่อแนวทางกำหนดนโยบาย

“การเลือกตั้งครั้งนี้คิดว่าไม่รุนแรงเพราะเราต่อสู้ในระบบประชาธิปไตย โดยคนตัดสินคือ ประชาชน” ว่าที่ร้อยตรี ไพเจน กล่าว และว่า

ทุกพื้นที่ๆ ตนเดินทางไปพบปะพี่น้องประชาชน ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ชาวบ้านตื่นตัว เพราะอยากได้นายก อบจ. สงขลา มาบริหารงานท้องถิ่นของจังหวัดสงขลา