📣📣สมัครด่วน/รับจำนวนจำกัด📣👇
โครงการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารทางการเมือง
“เจาะลึกการออกแบบนโยบายแบบมีส่วนร่วม การสื่อสารนโยบายและผลการดำเนินงาน การพูดในที่ชุมชนในโอกาสสำคัญ”