ขายที่ดินแถวโคกสูง ติดกับบ้านอดีตผู้ว่าสุวิทย์ 3.5 ล้าน