“ผู้ว่าฯ วีรนันท์” หารือคณะทำงานจัดทำคู่มือท่องเที่ยววิถีแนวใหม่ เพื่อความเป็นระเบียบในการท่องเที่ยว ดั่งสโลแกน“ท่องเที่ยวสตูล สะอาด ปลอดภัย ไร้โรค”

17 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) พร้อมหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมโต๊ะหยงกง ศาลากลางจังหวัดสตูล

ในที่ประชุม หลายฝ่ายได้เสนอแนวคิดเพื่อเตรียมความพร้อมกับการจัดทำคู่มือการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) ตั้งแต่เรื่องภาษา จุดตรวจวัดอุณหภูมิ จุดบริการเจลล้างมือป้องกันโควิด-19 ระบบจัดการขยะการกำหนดเส้นทางการใช้บริการอย่างชัดเจน เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยว มาตรการควบคุมและแนวปฏิบัติการจัดการร้านอาหารในวิถี New Normal ตลอดจนการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยววิถีใหม่ ทางเรือ ทางอากาศ และทางบก

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้เน้นในเรื่องความสะอาด ตามสโลแกนที่ว่า “ท่องเที่ยวสตูล สะอาด ปลอดภัย ไร้โรค”“เป้าหมายคือ จังหวัดสตูลจะจัดทำคู่มือขึ้นมา เพราะสตูลเป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวและต้นทุนทางการท่องเที่ยวสูง นั่นคือต้นทุนทางธรรมชาติ แต่ด้วยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปและสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้น จึงต้องมีมาตราฐานการท่องเที่ยว เพราะถ้าไม่มีคู่มือจะเกิดความไม่เป็นระเบียบ” ผู้ว่าฯ วีรนันท์ กล่าว และว่า

คู่มือจะแนะนำว่า ถ้าจะต้องการมาเที่ยวหลีเป๊ะต้องทำอย่างไร ไปในสถานที่ต่างๆ ต้องทำอย่างไร ผู้ประกอบและนักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติอย่างไร ในการโดยสารเรือนักท่องเที่ยวต้องทำอย่างไร ต้องทำให้มีมาตรฐานชัดเจน

“วันนี้ได้ให้ทีมคณะทำงานไปยกร่างการประชุม ซึ่งจริงๆ แล้วมาตรการได้ออกมาในแง่ของคำสั่งคณะกรรมมาการโรคติดต่อมาก่อนแล้ว เพียงแต่มาทำคู่มือให้ชัดเจน เพื่อนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการจะได้ไม่เกิดการสับสน”นายวีรนันทน์ กล่าวด้วยว่า ตนมีแนวคิดในการทำคู่มือ เพื่อให้เข้าง่ายขึ้นและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง