คลายล็อก ระยะที่ 4 “ผู้​ว่าฯยะลา”​ คุมเข้มมาตรการป้องกัน​ ด้านผู้ประกอบการโรงแรมขานรับ ปรับรูปแบบยุค New Normal ให้บริการจัดเลี้ยง-สัมมนาควบคู่การป้องกัน

16 มิ.ย.63 ที่ห้องพิกุล อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล จากกระทรวงมหาดไทย มี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน

นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ กล่าวว่า ในการประชุมมีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบด้วยเรื่องการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการ ระยะที่ 4การจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวชายหาด แนวทางดำเนินการเพื่อขอเปิดจุดผ่านแดนสำหรับการขนส่งสินค้าเพิ่มเติม และการใช้งานแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ”​

รวมถึงการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และการเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัย-ดินถล่ม อีกด้วย

“สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็น 0 ติดต่อกัน 36 วัน ฉะนั้น อย่าลืมป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด ไม่ประมาทและขอความร่วมมือท่านที่มาจากจังหวัดเสี่ยงหรือประเทศเสี่ยงรายงานตัวกับสาธารณสุข เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและคนใกล้ชิด”​ ผู้ว่าฯ ยะลา กล่าว​

ทั้งนี้ หลังจากที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และรัฐบาล ได้มีมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 4 ใน 3 กลุ่มกิจการ กิจกรรม ในส่วนของผู้ประกอบการโรงแรมจังหวัดยะลา ได้จัดเตรียมความพร้อมที่จะเปิดรับส่วนราชการ ภาคเอกชน ในการจัดประชุม อบรม สัมมนา ตามมาตรการที่ทางรัฐบาล สาธารณสุขได้กำหนด ทั้งการตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมใช้สถานที่ การจัดจุดล้างมือ การกำหนดเส้นทางเข้าออกทางเดียว การเปิดใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” การลงชื่อผู้เข้าใช้ การปรับสถานที่ เว้นระยะห่าง เพื่อรองรับผู้เข้าร่วม ซึ่งมีการจำกัดจำนวนการใช้สถานที่ การสวมใส่หน้ากากอนามัย รวมทั้ง ในส่วนของพนักงานที่ทุกคนจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย ตรวจวัดไข้ก่อนปฎิบัติงาน

นายอุปถัมภ์ ศิริไชย เจ้าของโรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ กล่าวว่า หลังจากรัฐบาลได้อนุญาตให้กลับมาเปิดกิจการได้ ในส่วนของอาหาร เครื่องดื่ม ที่ปิดมาตั้งแต่รัฐบาลสั่งปิด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เกือบ 3 เดือน ก็จะกลับมาเปิดให้บริการเฉพาะ ในส่วนของงานเลี้ยง งานสัมมนาเท่านั้น บางส่วนยังปิดให้บริการ พรุ่งนี้(15 มิ.ย) จะเปิดให้บริการตามปกติ

ส่วนมาตรการป้องกัน ทุกคนที่เข้ามาจะต้องเดินผ่านจุดกึ่งกลาง ซึ่งได้กำหนดจุดทางเข้าทางเดียว เพื่อตรวจคัดกรองเบื้องต้น ล้างมือ กับสบู่ที่เตรียมไว้ให้ ตรวจวัดไข้ หากมีไข้สูงเกิน 37.5 องศาฯ จะไม่อนุญาตให้เข้าใช้สถานที่ รวมทั้งต้องลงทะเบียน ลงชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ หรือสแกนบาร์โค้ด แอป “ไทยชนะ” แต่ทั้งนี้ ทุกคนที่เข้าใช้ ก็จะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย รวมทั้ง พนักงานทุกคน ก็จะต้องสวมหน้ากาก ตรวจวัดไข้ก่อนปฎิบัติงานทุกครั้ง หลังจากนั้นสามารถเข้าใช้สถานที่ได้

ส่วนห้องสัมมนานั้น ได้จัดโต๊ะ เก้าอี้ เว้นระยะห่าง 1 เมตรต่อคน ซึ่งเดิมห้องสัมมนาจะจุคนได้ 150-200 คน ก็จะลดลงครึ่งหนึ่ง เหลือประมาณ 60-70 คน สำหรับวิทยากรก็เช่นกัน เว้นระยะห่างกับผู้ร่วมสัมมนา 3 เมตร

ด้านอาหาร จะจัดทำข้าวกล่องบริการเป็นหลัก เพื่อให้เกิดความมั่นใจด้านสุขอนามัย ไม่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรค และสะดวกในการนำกลับไปรับประทานที่บ้าน เพื่อลดการรวมตัวให้น้อยที่สุด หากไม่สะดวก จะมีห้องรับประทานอาหารอีกหนึ่งห้อง ที่จะให้บริการ โดยได้ปรับโต๊ะ ที่นั่ง เว้นระยะห่าง ลดลงไปครึ่งหนึ่ง เช่นกัน

“ตอนนี้ยังตอบไม่ได้ว่าจะใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่ แค่คาดว่าน่าจะถึงสิ้นปี หรือต้นปีหน้า ที่ทุกอย่างจะดำเนินการได้ตามปกติ เชื่อว่าเมื่อมีวัคซีนป้องกันโควิด-19 ก็สามารถเป็นปกติได้” นายอุปถัมภ์ กล่าวถึงการฟื้นฟูธุรกิจ หลังจากที่ต้องปิดกิจการไปเกือบ 3 เดือน และว่า

ขณะนี้กำลังปรับปรุงสระน้ำของโรงแรม ซึ่งจากมาตรการของทางรัฐบาลที่ต้องเว้นระยะห่าง 2 เมตร สระน้ำเดิมที่จุคนได้ 50-60 คน ก็จะเหลือไม่ถึง 10 คนต่อครั้ง อาจจะไม่คุ้มกับการเปิดให้บริการ ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดให้บริการ ต้องรอความพร้อม และรอการประเมิน