หนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย! “พ่อเมืองนรา” มอบถุงยังชีพร่วมกับ “มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์” ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ​โควิด ย้ำไม่ประมาทในมาตรการคัดกรอง แม้สถานการณ์​เริ่มคลี่คลาย​

17 มิ.ย. 63 ดร.มนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส มอบถุงยังชีพให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอในพื้นที่ นายปรีชา ไข่แก้ว ประธานที่ปรึกษา บริษัท สิงห์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ร่วมเป็นเกียรติ พร้อมผู้แทนประชาชนจากทั้ง 13 อำเภอ เข้าร่วมรับมอบถุงยังชีพ 2,652 ชุด ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

จากนั้น​ ผู้ว่าราชการจังหวัด​นราธิวาส​ลงพื้นที่พร้อมกรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ และคณะ มอบถุงยังชีพ
ให้ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ 5 หลังคาเรือน ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ ชุมชนจือปอ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส ยังความปลาบปลื้มใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ดร.มนัส โนนุช กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”​ ด้วยความห่วงใยของพระองค์ และเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีความรักความสามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน อันจะนำมาซึ่งความผาสุกของประชาชนชาวไทย

“มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ และบริษัท สิงห์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) และหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดนราธิวาส ได้น้อมนำพระบรมราโช
บาย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้จัดโครงการ “หนึ่งใจ… ช่วยเหลือผู้ประสบภัย”​ ขึ้น พร้อมทั้งนำสิ่งของมามอบให้พี่น้องประชาชนจังหวัดนราธิวาส เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน”​

นายเอกรัฐ หลีเส็น กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้ ชาวนราธิวาสต่างรู้สึกซาบซึ้งและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ และบริษัท สิงห์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) ได้มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยในด้านต่างๆ ให้มีขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิต ตามโครงการ “หนึ่งใจ… ช่วยเหลือผู้ประสบภัย”​

โดยภาพรวมจังหวัดนราธิวาส ณ วันที่ 16 มิ.ย. มีผู้ติดเชื้อ COVID-19 สะสม 43 คน รักษาหายกลับบ้านแล้ว 39 คน เสียชีวิต 2 คน กำลังรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ 2 คน

“นราธิวาส ได้มีแนวทางในการดำเนินการตามมาตรการคัดกรอง แยกกัก กักกัน ของผู้เดินทางมาจากต่างประเทศผ่านจุดคัดกรองทางบก และการบริหารจัดการสถานที่กักกัน Local Quarantine เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากโรค COVID-19 โดยไม่ประมาท แม้สถานการณ์​คลี่คลาย​ลง”​

ด้านการบริหารจัดการ ได้ใช้กลไกของคณะกรรมการ 3 ชุดหลัก และมีการประชุมหารือ มอบหมายภารกิจ
เป็นต้น ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย จึงมีการประชุมเพียงสัปดาห์ละ 3 วัน และจะถือปฏิบัติต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ