เรียนพี่น้องชาวนาทวี และชาวสงขลาที่เคารพรัก ผมได้ติดตามข่าวเรื่องอุทกภัย (นำ้ท่วม)หนัก จ.เลย ผมมีเจตนาจะมอบเงินช่วยเหลือ เบื้องต้น 3000 บาท ตามกฎหมายกำหนด และจะตั้งตู้รับบริจาค พรุ่งนี้ จันทร์ 3 สิงหาคม 63 เวลา 08.00-12.00 น. หน้าร้านมงคล (หน้าโรงเรียนบ้านนาทวี) ไม่รับโอนเขาบัญชี สำหรับพี่น้องที่ตั้งใจอยากจะช่วยตามกำลัง 10 บาท 20 บาท 50 บาท 100 บาท ผมจะรวบรวมไปมอบให้กับ ส.ส.จังหวัดเลย ในวันอังคาร 4 สิงหาคม 63 ที่รัฐสภา ถือว่าเป็นนำ้ใจ ของคนสงขลา 😍เพราะพื้นที่ นาทวี สะบ้าย้อย เราประสบภัยนำ้ท่วมทุกปี เลยเข้าใจความรู้สึกของพี่น้องเพื่อนร่วมชาติ ❤️ ขอขอบพระคุณทุกท่านคับ