วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงาน “เที่ยวท่าหิน กินปลามิหลัง นั่งเรือแลบัวชมพู เรียนรู้วิถีตาลโตนด” ครั้งที่ 1 ณ จุดลงเรือวัดท่าหิน ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา

โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายประชาชน ประชาสังคม และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชีวภาพ(องค์กรมหาชน) BEDO เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ พี่น้องประชาชน ผู้คนทั้งในและต่างถิ่น ได้เข้ามาเที่ยวชม สัมผัสวิถีชีวิต พักผ่อนกับบรรยากาศธรรมชาติบริสุทธิ์ และภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มโหนด นา เล และสินค้าพื้นถิ่นอีกมากมายให้เลือกชมเลือกซื้อมากกว่า 30 ร้าน พร้อมกับเชิญชวนชิมอาหารพื้นถิ่นบ้านท่าหิน เช่น ยำหัวโหนด แกงปลาบิหลัง และอาหารพื้นเมืองอีกมายมากโดยเริ่มตั้งแต่ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

จากนั้นนายถาวร เสนเนียม ได้ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำและกุ้งก้ามกราม ในทะลสาบสงขลาจำนวน 1 ล้านตัว สนับสนุนโดยกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและนายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว ประธานชมรมคนรักสองเล