เจ้าหน้าที่ชุดป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อ.สุไหงโก-ลก ควบคุมตัวคนไทยจากมาเลเซียที่สถานีรถไฟสุไหงโก-ลก ขณะเตรียมเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยไม่เข้าสู่กระบวนการคัดกรองและกักกันป้องกันไวรัสโควิด-19

หลังได้รับแจ้งว่าจะมีการลักลอบเดินทางจากประเทศมาเลเซียเข้าประเทศไทยเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยไม่กักกันตัว14 วันที่ศูนย์กักกันLocal Quarantine นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงโก-ลกจึงมอบหมายให้นายพิมล จงรักษ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความั่นคงในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอสุไหงโก-ลกลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบทันที


ล่าสุดพบบุคคลที่มีสัญชาติไทย จำนวน 5 คน ลักลอบเดินทางกลับมาจากประเทศมาเลเซียอย่างผิดกฎหมายโดยไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองและกักกันตามมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 ขณะกำลังเดินทางผ่านจุดคัดกรอง สถานีรถไฟสุไหงโก-ลก เพื่อเตรียมกลับภูมิลำเนา ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ด้วยขบวนรถไฟท้องถิ่นจึงได้นำตัวไปเปรียบเทียบปรับตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง และเข้าสู่กระบวนการคัดกรองและกักกัน ณ ศูนย์กักกันที่กำหนด

นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงโก-ลก กล่าวเน้นย้ำว่า ขณะนี้ประเทศมาเลเซียยังเป็นประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ประกอบกับยังพบผู้ติดเชื้อภายในประเทศมาเลเซีย จึงมีความเสี่ยงที่อาจทำให้ประชาชนที่พำนักในประเทศมาเลเซียติดเชื้อ ดังนั้นเพื่อความไม่ประมาทและเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อของไวรัสโควิด-19ในประเทศไทย ขอให้ผู้มีความประสงค์จะเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักร ปฏิบัติตามมาตรการที่รัฐกำหนดอย่างเคร่งครัด และหากพบเจ้าหน้าที่รัฐ หรือบุคคลใดเรียกรับผลประโยชน์โดยแอบอ้างว่าจะช่วยเหลือให้สามารถกลับภูมิลำเนาโดยไม่ต้องเข้ากักกัน ขอให้รีบแจ้งนายอำเภอโดยตรง โทร.081 8672412 ทันทีตลอด24ชั่วโมง ซึ่งหากตรวจพบจะดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้น

ทั้งนี้ตลอดสัปดาห์ก่อนถึงเทศกาลฮารีรายออิดิ้ลอัฎฮาของพี่น้องประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม พบว่ามีบุคคลบางกลุ่มได้โพสต์ข้อความเชิญชวนให้ลักลอบกลับเข้ามาในประเทศไทยโดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการกักกันที่ศูนย์กักกันLocal Quarantine ซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณ1,000-2,000 บาทต่อคน ขณะที่มีคนไทยในประเทศมาเลเซียหลายคนให้ความสนใจ และประสงค์จะเดินทางกลับเข้ามาด้วยวิธีการดังกล่าว สวนทางกับความรู้สึกของคนไทยที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะต่างรู้สึกกังวลที่มีคนไทยส่วนหนึ่งกลับจากประเทศมาเลเซียโดยไม่เข้ารับการกักกันเข้ามาในชุมชนหมู่บ้านของตน พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับบุคคลกลุ่มนี้ที่อาจนำเชื้อไวรัสเข้ามาแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้