สตูลจัดกิจกรรม “พอ.สว.” อำเภอทุ่งหว้า​ อาสาสมัครบริการเชิงรุก มอบถุงยังชีพ สิ่งของอุปโภคบริโภค และยารักษาโรค ตรวจรักษาสุขภาพแก่ประชาชน

21 กรกฎาคม​ 2563​ นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ สว.) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้าย วันเสด็จสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร พอ.สว.จังหวัดสตูล กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วม ณ โรงเรียนบ้านราวปลา หมู่ที่ 9 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ “สมเด็จย่า” ของปวงชนชาวไทย ทรงพระเมตตาพระราชทานกำเนิดมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี หรือชื่อย่อ “พอ.สว.”​ คำย่อ พอ. คือแพทย์อาสา สว. คือ สังวาล ซึ่งเป็นพระนามเดิมของพระองค์ท่าน หลังจากสมเด็จย่าเสด็จสวรรคตแล้ว สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงสืบสานพระราชปณิธานต่อมาจนสิ้นพระชนม์ และสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จึงทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิ พอ.สว. ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

โดยวัตถุประสงค์หลักของ พอ.สว. เพื่อจัดหาและส่งเสริมให้มีแพทย์และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครปฏิบัติงานช่วยเหลือให้การรักษา ป้องกันโรค ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกล หรือท้องถิ่นที่จังหวัดกำหนด ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้ง 3 พระองค์กิจกรรมในครั้งนี้ จัดบริการเชิงรุก อาทิ การมอบถุงยังชีพ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และยารักษาโรค จากเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล บริการตรวจรักษาสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยอาสาสมัคร พอ.สว. การให้บริการทันตกรรม บริการรักษาปะคบและนวดแผนโบราณ

โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมกับนายอำเภอทุ่งหว้า พมจ. อสม. ผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงในพื้้นที่หมู่ที่ 9 บ้านราวปลา ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า พร้อมมอบผ้าห่มและเครื่องใช้อุปโภคและบริโภค 3 ราย ได้แก่

1.​ นางซุ้น คงเมฆ อายุ 93 ปี ผู้ป่วยสูงอายุ ซึ่งเป็นผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว 2.นายล่าย ดวงจันทร์ อายุ 81 ปี ผู้ป่วยสูงอายุ ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบ และ 3. นางพิน นุ้ยเนี่ยว อายุ 90 ปี ผู้ป่วยสูงอายุ เป็นผู้พิการทางด้านสายตา​ ซึ่งทางอำเภอได้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าไปดูแลเบื้องต้น

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ แก่พี่น้องประชาชนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และได้รับความลำบากในพื้นที่ต่อไป