กรมทางหลวงชนบท เชิญร่วมประชุมโครงการสำรวจออกแบบส่วนต่อขยาย ถนนสาย สข.4040 แนวใหม่ด้านทิศเหนือ เชื่อมโยง สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ -ด่านชายแดนสะเดาและด่านชายแดนปาดังเบซาร์