“สายการบินไทยไลออนแอร์ สถานีหาดใหญ่” ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณระดับทองแดง ปีที่1
ในกิจกรรมรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2563
จากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม(สสปท.) และกระทรวงแรงงาน


“เป็นรางวัลในส่วนขององค์กรเกี่ยวกับความปลอดภัยของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน” นายสิดล พวงสุวรรณ ผู้จัดการสถานีหาดใหญ่ สายการบินไทยไทยไลออนแอร์ กล่าวถึงการรับรางวัล เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคมที่ผ่านมา และว่า


รางวัลนี้เป็นการดูแลพนักงานในหน่วยงานที่เรารับผิดชอบอยู่ไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงาน ซึ่งขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ ส่วนตัวรู้สึกภูมิใจมากในฐานะหัวหน้าหน่วยงานที่สามารถควบคุมกำกับดูแลและให้การปฏิบัติงานที่ผ่านมาก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยและไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น

อีกด้านหนึ่งก็ดีใจ พนักงานเองให้ความร่วมมือจริงๆ แล้วรางวัลนี้ยังสามารถต่อไปถึงระดับเงินระดับทองได้อีก ซึ่งตอนนี้สิ่งที่ได้รับเป็นระดับทองแดงและต่อไปถ้าเราสามารถรักษาสถิติตรงนี้ไว้ให้ดีต่อไปเรื่อยๆ ก็จะขึ้นไปถึงระดับเงินระดับทองได้ ขณะเดียวกัน ยิ่งเป็นการบ่งบอกว่าเราใส่ใจในความปลอดภัยในการทำงานโดยจะมีการคัดเลือกจากส่วนกลางที่ดูแลด้านความปลอดภัยด้านการทำงานแล้วแต่ว่าหน่วยงานไหนที่ทำได้ถึงกำหนด บางหน่วยงานอาจจะมีจำนวนคนน้อยเขาจะมีวิธีคิดของเขาโดยการนำจำนวนพนักงานและคูณชั่วโมงทำงานออกมาแต่บางคนไม่มีอุบัติเหตุจริง แต่มีชั่วโมงทำงานยังน้อย ยังไม่ถึงก็จะยังไม่ได้ แต่ทางเราได้ทำมาต่อเนื่องหลายปีจนชั่วโมงทำงานถึงเกณฑ์ที่กำหนดจึงจะได้รับรางวัล


“เป็นความภาคภูมิใจของเรา
สะท้อนถึงความปลอดภัยและความมั่นใจของผู้โดยสาร ขอขอบคุณความร่วมมือและความตั้งใจของพี่น้องชาวสิงโตหาดใหญ่ทุกท่าน รางวัลนี้เป็นของคุณครับ” นายสิดล กล่าว