นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ร่วมอวยพร เนื่องในวันคล้ายวันเกิด(28 ก.ค.)​ท่านชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ที่ อาคารรัฐสภา(เกียกกาย)​ กรุงเทพมหานคร