จังหวัดสงขลา จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้คำขวัญ “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอวนไปด้วยความสุขและรอยยิ้มที่สดใสของบรรดาเด็กๆ 

 

วันนี้ (12 ม.ค. 62) เวลา 09.00 น. ณ ตำหนักเขาน้อย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดกิจกรรมงานวันเด็กประจำปี 2562  โดยมีนางอัญญาณี เพ็งจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ตลอดจนส่วนราชการ ประชาชนและผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้อย่างคับคั่ง

 

สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการอ่านสารนายกรัฐมนตรี การแสดง การมอบเกียรติบัตรยกย่องเด็กที่มีความประพฤติดี การจัดนิทรรศการ การเล่นเกม มอบของรางวัล เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังมีการจัดซุ้มกิจกรรม อาหาร ผลไม้ และของที่ระลึก เป็นรายกระทรวง/หน่วยงาน อาทิ เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาจัดนมกล่อง/ขนม ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลาจัดของที่ระลึก หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง/สนง.คลังจังหวัดสงขลา จัดไอศกรีม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมจัดลูกชิ้นลวก สนง.ประมงจังหวัดสงขลาจัดการแสดงสัตว์น้ำ เป็นต้น ด้วยบรรยากาศที่ร่มรื่นของตำหนักเขาน้อยและท้องฟ้าที่ปรอดโปร่ง ทำให้การจัดงานลุล่วงไปด้วยดี 

         

กรรณิการ์ ดอเลาะ /ข่าว

อมลรดา ชูประสิทธิ์/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

12 ม.ค. 62