นายเจือ ราชสีห์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่เยี่ยมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านด่าน ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา พร้อมกับเป็นประธานเปิดห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามโครงการ “เปิดโลกกว้างสร้างรอยยิ้ม” โดยการปรับปรุงห้องสมุดเดิมพร้อมทั่งติดตั่งคอมพิวเตอร์จำนวน 3 เครื่องเพื่อให้เด็กได้สืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์ และให้มีความเหมาะสมกับการเรียนรู้และฝึกทักษะให้กับเด็กนักเรียน

นอกจากนี้นายเจือ ราชสีห์ ยังได้มอบหน้ากากผ้าให้กับเด็กนักเรียน และมอบรถจักรยานจำนวน 5 คัน ให้กับนักเรียนที่เรียนดีและมีความประพฤติเรียบร้อย พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียน และได้ร่วมกับคณะครูและนักเรียน ปลูกต้น รวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์ราชกาลที่ 10

หลังจากนั้นนายเจือได้เดินทางไปโรงเรียนชุมชนบ้านบ่ออิฐ ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา โดยร่วมกับคณะครู นักเรียนและกรรมการสถานศึกษา กล่าวถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และมอบรถจักรยานจำนวน 5 คัน ให้กับนักเรียนที่เรียนดีพร้อมกับอุปกรณ์กีฬาและหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันโควิค-19 ให้กับนักเรียนทุกคน

อีกทั้งยังได้ร่วมกับคณะครู ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาและนักเรียนร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10