สำนักคณะกรรมการอิสลาม จังหวัดสงขลา ร่วมกับศูนย์การค้าCentral festival hat yai จัดงาน RAYA FESTIVAL 2020 ยกขบวนร้านค้าต่างๆ เสื้อผ้า ของกินมากมาย ในจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2563 มีกิจกรรมในช่วงพิธีเปิด เป็นการแสดง ปันจักสีลัต จากสมาคมสืบสานภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาปากานีและมีการอัญเชิญคัมภีร์อัลกุรอาน โดย คุณมูฮัมหมัด โซฟียะโกะ จากโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิให้เกียรติในการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานเป็นการเปิดงานโดย

 

มีประธานในพิธีเปิด คือ
นาย นฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
คุณวรกัญญา เจริญสุข ผู้จัดการแผนกร้านค้าสัมพันธ์ศูนย์การค้าCentral festival hat yai
และ นายศักรินทร์ญา มีสะแหละ ประธานคณะกรรมการอิสลาม จังหวัดสงขลา ผู้แทนท่านจุฬาราชมนตรี

โดย นาย นฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวว่า ในนามของจังหวัดสงขลากระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานเปิดงานในวันนี้เทศกาลฮารีรายออีดิลอัฎฮา เป็นช่วงเวลาอันประเสริฐอีกช่วงหนึ่งของชาวมุสลิมที่จะร่วมเฉลิมฉลองไปพร้อมกับพี่น้องประชาชาติอิสลามทั่วโลกประกอบพิธีฮัจ ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย และการทำพิธีบูราบานเพื่อทำทานและแสดงออกถึงความศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าทางจังหวัดสงขลาขอขอบคุณคณะผู้จัดงานที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในจารีตประเพณีวิถีมุสลิมจัดงานรายา เฟสติวัล 2020 กระตุ้นการท่องเที่ยวในวิถีมุสลิมและส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีของมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการรวบรวมอาหาร สินค้าฮาลาลและกิจกรรมต่างๆให้ประชาชนได้มาเที่ยวชมในงาน

และวันที่25-26 กรกฎาคม 2563 ภายในงาน Raya festival 2020 มีการจัดการประกวด Raya Kids Model ใน ธีมชุดรายาฮัจย์ และกิจกรรมอีกมากมายภายในงาน

พลาดไม่ได้วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ถึง 20 สิงหาคม 2563 พบกันที่งาน Raya festival 2020
ณ ลานหน้าหาดใหญ่ฮอลชั้น5 ศูนย์การค้าCentral festival hat yai