สงขลา – ชวนชาวสงขลาส่งแรงเชียร์นักกีฬา “การแข่งขันกรีฑานักเรียนนักศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมชมและส่งกำลังใจลูกหลาน

เช้าวันนี้ 17 ส.ค. 61 ที่ สนามกีฬาจิระนคร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จัดการแข่งขันกรีฑานักเรียนนักศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 17 -18 ส.ค. 61 โดยมีพล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายวิรัช จันทร์เกิด นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ในฐานะประธานจัดการแข่งขัน คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนเข้าร่วมจำนวนมาก

พล.ต.ท.สาคร กล่าวว่า การแข่งขันกรีฑาของนักเรียน ถือเป็นกิจกรรมที่ดีเป็นการพัฒนานักกีฬาและเยาวชนในจังหวัดสงขลาให้เป็รผู้มีน้ำใจนักกีฬา ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขทั้งปวง

ด้าน นายวิรัช กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงการเล่นกีฬาให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง สร้างสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ โดยมีโรงเรียนเข้าร่วม 24 โรงเรียน การแข่งขัน 165 รายการ