11 ม.ค.62 พล.ร.อ.ปวิตร รุจิเทศ หน.คณะศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เดินทางพร้อมด้วยคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” โดยมี พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4 พร้อมด้วย นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

 

หลังจากนั้น คณะศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ได้เดินทางต่อมายังกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 เพื่อรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ของพื้นที่ประสบภัย สรุปความเสียหายของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อหาแนวทางการปฏิบัติการดำเนินการช่วยเหลือและการฟื้นฟู โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวรายงานต่อหัวหน้าคณะทำงานศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานว่า ตามกำหนดการที่คณะได้เดินทางลงพื้นที่นั้น เป็นขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดี

สำหรับการดำเนินการหลังประสบภัยนั้น กองทัพภาค 4 ได้แบ่งการปฏิบัติออกเป็น 3 ขั้นได้แก่ ขั้นการเตรียมการ ขั้นการปฏิบัติ และขั้นการฟื้นฟู โดยได้ดำเนินการตามที่กองทัพบกให้แนวทางคือให้ทุกหน่วยเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยไม่ต้องรอการร้องขอ ด้วยการลงพื้นที่ในทันทีเพื่อให้พี่น้องประชาชนรู้สึกถึงการที่มี”ทหารเดินอยู่เคียงข้าง ตลอดเวลา” ส่วนขั้นการฟื้นฟูกองทัพภาคที่ 4 ได้มีการจัดตั้งกองอำนวยการ ฟื้นฟูผู้ประสบภัยด้วยการระดมหน่วยทหารช่างลงพื้นที่ เพื่อเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยการซ่อมแซมบ้านที่ชำรุดเสียหาย ให้พี่น้องประชาชนเข้าพักอาศัยภายในบ้านเรือนของตนเองได้โดยเร่งด่วน

นอกจากนี้ได้มีการจัดกำลังพลจิตอาสาเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในการทำความสะอาด ขนย้ายสิ่งของ ฟื้นฟูบูรณะบ้านเรือนที่เสียหาย และต่อจากนี้ กองทัพภาค 4 และส่วนราชการในจังหวัดนครศรีธรรมราช จะรีบเร่งดำเนินการฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วที่สุด