กองอำนวยการรักษาความมั่นคงจังหวัดสงขลา ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุรักษาความปลอดภัยพื้นที่เมืองสงขลา เพื่อเตรียมพร้อมรับมือในการระงับเหตุการณ์ และช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บได้อย่างทันทวงทีและมีประสิทธิภาพ

วันนี้ (24 ก.ค. 63) ณ บริเวณโรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลาส่วนหน้า เป็นประธานปิดการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุตามแผนรักษาความปลอดภัยพื้นที่เมืองสงขลา ประจำเดือนกรกฏาคม 2563 โดยมี พ.ต.อ. เอกณรงค์ สวัสดิกานนท์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา นายอมรินทร์ มัชฌิมาภิโร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) พร้อมด้วยชุดกู้ภัย จากเทศบาลนครสงขลา, เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ชุดกู้ชีพจากโรงพยาบาลสงขลา และโรงพยาบาลเมืองสงขลา กองพันสารวัตรทหารเรือที่ 3, อส.จังหวัดสงขลาที่ 1, อส.อำเภอเมืองสงขลาที่ 2, ตำรวจภูธรเมืองสงขลา, ชุดปฏิบัติการเก็บกู้วัตถุระเบิดจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43, ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลาส่วนหน้า กล่าวว่า ตามนโยบายของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ให้ความสำคัญและห่วงใย การรักษาความปลอดภัยพื้นที่ เมืองสงขลา ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ สังคม คมนาคม และเป็นเมือง หลักศูนย์รวมการท่องเที่ยว จึงเป็นพื้นที่ล่อแหลม และเป็นเป้าหมายสำคัญ คุ้มค่าในการก่อเหตุร้าย

ดังนั้น แม่ทัพภาค 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 จึงได้กำหนดให้จัดทำแผนเผชิญเหตุ รักษาความปลอดภัยพื้นที่เมืองสงขลา และทำการซักซ้อมการปฏิบัติ ในลักษณะของการบูรณาการร่วมกัน จากทุกภาคส่วน โดยมอบหมายให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา เป็นผู้อำนวยการปฏิบัติ ซึ่งผลลัพธ์ที่ต้องการคือพื้นที่เมืองสงขลาต้องปราศจากการก่อเหตุรุนแรงทุกรูปแบบ โดยสมมติเหตุการณ์ระเบิด การเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้อาคาร ตลอดจนการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย และการอพยพนักเรียนมายังพื้นที่ปลอดภัย

ซึ่งผลการดำเนินการซักซ้อมแผนดังกล่าวถูกต้องตามขั้นตอน และหลักปฏิบัติที่กำหนด และทุกหน่วยให้ความร่วมมือ มุ่งมั่น ปฏิบัติด้วยความเข้มแข็ง จริงจัง เป็นอย่างดี จนทำให้การซักซ้อมแผนในครั้งนี้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพ