รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่ จ.สงขลา ส่งมอบภาพ Street Art จุดแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอำเภอเทพา ตามกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์เล่าเรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน ตามโครงการประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันนี้ (20 ก.ค. 63) ที่ลานวัฒนธรรม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานส่งมอบภาพ Street Art ตามกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์เล่าเรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน ตามโครงการประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2563

เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีงามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างความภาคภูมิใจ สำนึกรักษ์ถิ่นเกิด ให้แก่ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ รวมทั้งการใช้ศิลปะเป็นสื่อประชาสัมพันธ์อีกรูปแบบหนึ่งซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนที่รักงานศิลปะได้มีเวทีแสดงความรู้ความสามารถ โดยมีนายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 นายสนอง จันทร์รักษ์ นายอำเภอเทพา นายเฉลิมพล ทิพย์มณี นายกเทศมนตรีตำบลเทพา นายธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หัวหน้าส่วนราชการ คณะศิลปินเครือข่ายอิสระภาคใต้ ตลอดจนเยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ที่เข้มงวด

นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า กรมประชาสัมพันธ์ได้ให้ความสำคัญในการที่จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีงามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้เน้นส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่และศิลปินจิตอาสาได้ร่วมกันถ่ายทอดเรื่องราวของอำเภอเทพา สู่งานศิลปะบนฝาผนังและวัสดุต่างๆ เป็นสื่อประชาสัมพันธ์อีกรูปแบบหนึ่งที่จะเผยแพร่วิถีชีวิต วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวของอำเภอเทพาไปสู่สายตาบุคคลภายนอก และในช่วงระยะเวลา 4 วัน คณะศิลปินและเยาวชนสามารถรังสรรค์ผลงานได้ถึง 11 ชิ้นงาน โดยในอนาคตอำเภอเทพาจะได้มีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวที่แวะเวียนมาชื่นชมผลงาน ซึ่งถือเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีความคงทน และเป็นการเปิดมิติใหม่ของการประชาสัมพันธ์

และนาง มุจริน ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ได้กล่าวว่า
ในการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ปัจจุบันมันต้องปรับรูปแบบให้ตามยุคสมัย เพราะว่าสตรีทอาร์ตหรืองานศิลปถ้าเราทำประชาสัมพันธ์แบบนี้มันจะสะท้อนความเป็นตัวตนของชุมชนความเป็นมาได้โดยผ่านงานศิลปะซึ่งมันจะเป็นชิ้นงานที่ต้องใช้ใจดูดูแล้วมีความสุขส่วนเรื่องของการประชาสัมพันธ์นั้นเมื่อคนมามีความสุขยุคนี้คนก็มีมือถือสามารถเป็นนักข่าวได้เขาก็จะเป็นเครือข่ายของเราโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรและเขาก็โพสต์ต่อได้เลยเป็นการสร้างมิติใหม่ด้านการประชาสัมพันธ์

และเป็นการเปิดทำแลนด์มาร์คให้เทพาซึ่งเป็นเมืองที่มีของอยู่แล้วเราก็นำมาสื่อสารผ่านภาพถ่ายผ่านภาพสตรีทอาร์ตและคนในจังหวัดพื้นที่ชายแดนภาคใต้ขอวเราชอบศิลปะเพราะฉะนั้นการที่เราเอาเด็กหรือเอาศิลปินในพื้นที่มาว่ามันจะเป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในเรื่องที่ที่จะได้แสดงออกในเรื่องของความรู้ความสามารถของเขาและการสะท้อนเรื่องราวของเขาสู่สายตาของบุคคลภายนอกโดยผ่านงานศิลปะ

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในพื้นที่ความมั่นคงของจังหวัดสงขลาให้เด็กได้แสดวความรู้ความสามารถด้านงานศิลปและได้ เพื่อให้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่เรื่องราวที่ดีในพื้นที่ความมั่นคงของจังหวัดสงขลาโดยรูปแบบการจัดกิจกรรมของโครงการนี้เราจะเน้นให้คนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมโดยการอบรมมาวาดภาพสตรีทอาร์ตชนเขามีพื้นฐานด้านการวาดภาพแต่ยังขาดเทคนิคในการวาดภาพสตรีทอาร์ตซึ่งภาพสตรีทอาร์ตหนึ่งจะต้องมีมิติสองให้คนเข้าไปมีส่วนร่วมกับภาพซึ่งจะซึ่งจะทำให้เยาวชนและคนที่เข้าไปในเทพามีความสุขด้วยและและให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมในการวาดภาพร่วมกับศิลปินในพื้นที่8ท่าน

 

จากศิลปินเครือข่ายอิสระภาคใต้ ซึ่งมาจากจังหวัดตรังกระบี่ภูเก็ตสงขลาโดยงานจะจัดขึ้นในวันที่7ถึง 20 กรกฎาคม 2563จัดบริเวณในเขตตัวเมืองเทพา ในส่วนของผลตอบรับด้านชุมชนตอนแรกเลยตั้งเป้าไว้ว่าจะอบรมเยาวชน 20 คนแต่เยาวชนมาทั้งหมด 26 คนซึ่ง 26 คนมาจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่และยังมีศิลปินในพื้นที่อีกสองคนที่วอล์คอินเข้ามาที่มาขอเข้าร่วมซึ่งจบจากศิลปากร และยังได้รับความร่วมมือจากอำเภอเทศบาลตำบลเทพาและสถานศึกษาที่แม้ว่าจะไม่ได้มาร่วมวาดภาพแตกก็รู้สึกตื่นเต้นกับการมาร่วมกิจกรรมนี้ซึ่งคนที่มาเยี่ยมชมงานจะถ่ายรูปและโพสต์ภาพลงโซเชียลมีเดียซึ่งตอนนี้ทำให้มีคนเห็นภาพสตรีทอาร์ตอยากไปถ่ายรูปที่เทพาและไปกินไก่ทอดที่เทพา ซึ่งภาพทุกภาพมีไฮไลท์และเกี่ยวข้องกับเทพาทั้งหมด และทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดแรกที่ใช้สื่อศิลปะมาเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ซึ่งส่วนตัวคิดว่างานประชาสัมพันธ์ต้องมีการปรับเปลี่ยนโดยใช้หลายวิธีการและให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการเผยแพร่สิ่งดีดีออกไปสู่สายตาบุคคลภายนอกให้มากที่สุดและยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วและที่สำคัญพื้นที่ตรงนั้นที่เป็นพื้นที่ความมั่นคงตรงส่วนนี้ถ้าหากเราเปิดเวทีให้เยาวชนให้คนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมก็จะเป็นการสร้างความเข้าใจด้านความรักและช่วยกันดูแลบ้านเกิด

กิจกรรมดังกล่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมประชาสัมพันธ์ให้ดำเนินการในพื้นที่ความมั่นคงของจังหวัดสงขลา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาจึงได้เลือกอำเภอเทพาเป็นพื้นที่ดำเนินการระหว่างวันที่ 17 – 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยได้รับความร่วมมือจากนายอำเภอเทพา นายกเทศมนตรีตำบลเทพา ผู้บริหารสถานศึกษา ชาวอำเภอเทพาเป็นอย่างดี และที่สำคัญนั้นคือคณะศิลปินเครือข่ายอิสระภาคใต้

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การอบรมเทคนิคการเขียนภาพ Street Art และการฝึกภาคปฏิบัติ การเขียนภาพ Street Art บนฝาผนัง และวัตถุอื่น ๆ ซึ่งผลการดำเนินงานในระยะเวลา 4 วัน สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ 11 ชิ้น ซึ่งจะเป็นจุดแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอำเภอเทพา และเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีงามของพื้นที่ต่อไป