🗣โรงเรียนกลับเพชรศึกษา รับสมัคร “ครูพี่เลี้ยง” จำนวน 2 ตำแหน่ง นะคะ
#สนใจติดต่อเขียนใบสมัครได้ที่ห้องธุรการโรงเรียนกลับเพชรศึกษา#จ้า😊