เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคมที่ผ่านมา พล.ท.สิทธิพร มุสิกะสิน แม่ทัพน้อยที่ 4 รอง ผอ.รมน.ภาค 4 พร้อมด้วย พล.ต.ทรงพล สุมนาวดี รอง ผอ.รมน.ภาค 4 และคณะ ลงพื้นจังหวัดสตูล เพื่อตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ “ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

โดยติดตามข้อมูลหนี้สินนอกระบบ ,ปัญหายาเสพติด ,แรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมือง ,การจัดระเบียบความมั่นคงภายในตามแนวชายแดน ไทย-มาเลเซีย พร้อมปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงานของ กอ.รมน.จังหวัดสตูล โดยมี พ.อ.กิตติ จันทร์เอียด รอง ผอ.รมน.จังหวัดสตูล นำหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล


จากนั้น เวลา 13.00น พล.ท.สิทธพร มุสิกะสิน และคณะ พร้อมรอง ผอ.รมน.จังหวัดสตูล ร่วมมอบถุงยังชีพ 200 ชุด แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่อำเภอเมืองสตูล ตามโครงการ “ตำบล มั่งคั่ง ยั่งยืน” มีนายมาโนช มณีวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ และคณะครูให้การต้อนรับ ณ.หอประชุม โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล

อุดมลักษณ์ แสงบัว//สตูล