นายเฉลิมชัย​ ครุอำโพธิ์ หรือ “เถ้าแก่หลี” คหบดีเมืองสิงหนคร ประธานบริษัท เขาบันไดนางศิลา จำกัด เผยว่า เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคมที่ผ่านมา ได้มีการประชุมกับของผู้เกี่ยวข้องที่ห้องประชุมโรงพยาบาลสิงหนคร อ.สิงหนคร จ.สงขลา เพื่อสรุปโครงการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุหลังใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการรักษาสุภาพให้กับพี่น้องประชาชนในอำเภอสิงหนคร และอำเภอใกล้เคียง โดยใช้งบประมาณ กว่า 150 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าไปมาก ทั้งแบบแปลนที่เสร็จสมบูรณ์

ส่วนสถานก่อสร้างได้มีปรับปรุงเป็นที่เรียบร้อยโดยการสนับสนุนดินถมจากกรมชลประทาน และพร้อมที่จะดำเนินการก่อสร้าง เบื้องต้นตนได้มอบเงินจำนวน 10 ล้านบาท ให้กับโรงพยาบาลสิงหนคร เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารทันตกรรมหลังใหม่ (อาคารคุรุอำโพธิ์-คงสุวรรณ) โดยไม่ต้องรองบประมาณจากส่วนกลาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับโรงพยาบาลสิงหนครส่วนหน้าในการให้บริการพี่น้องประชาชนในอำเภอสิงหนครและอำเภอใกล้เคียงต่อไปอย่างเต็มที่ และเพื่ออุทิศบุญกุศลให้บรรพบุรุษด้วย