การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสตูล จัดพิธีมอบตราสัญลักษณ์ และแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการที่ผ่านมาตรฐาน SHA (Amazing Thailand Safety & Health Administration)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสตูล กำหนดจัดพิธีมอบตราสัญลักษณ์ และแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการที่ผ่านมาตรฐาน SHA (Amazing Thailand Safety & Health Administration) หรือ โครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กับกระทรวงสาธารณสุขและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

โดยนำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพของสถานประกอบการ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวว่าทุกคนจะได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความสุข และความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจากสินค้าและบริการประเทศไทย

โดย ททท. สำนักงานสตูล กำหนดจัดพิธีมอบตราสัญลักษณ์ และแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการที่ผ่านมาตรฐาน SHA เบื้องต้นมีผู้ประกอบการ และสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวพื้นที่จังหวัดสตูล ผ่านมาตรฐานดังกล่าว จำนวน 9 ราย ได้แก่ ชารีน่า ฮิลล์ บีช รีสอร์ท, ถ้ำเลสเตโกดอน, บันดาหยา รีสอร์ท, จอลลี่ แทรเวล, โรงแรมสินเกียรติบุรี, โรงแรมสินเกียรติธานี, ตันหยงบุรีซีฟู้ด แอนด์ โฮมสเตย์, โรงแรมรอยัลฮิลล์สตูล, สตูล วี ไอ พี ทราเวล ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล


อุดมลักษณ์ แสงบัว//สตูล