กระทรวงมหาดไทย มีคำสั่งให้ย้าย นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมแต่งตั้ง นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 พร้อมกับการแต่งตั้ง/โยกย้ายผู้บริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย รวม 3 คน