ปธ.สภาอบจ.ปล่อยปลา3แสนตัว สร้างแหล่งอาหารให้ชุมชนควนเนียง

วันนี้(14 กรกฎาคม 2563) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก อ.ควนเนียง จ.สงขลา นายมิตร​ แก้วประดิษฐ์ประธานสภาอบจ.สงขลา พร้อมด้วยนายจรัญ ชุมปาน ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสังคมและชาวบ้านในพื้นที่ร่วม กันปล่อยพันธ์ปลาน้ำจืดจำนวน 320,000 ตัว ลงคลองหัวไทร

ซึ่งเป็นคลองธรรมชาติ เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์และปริมาณสัตว์น้ำให้กับธรรมชาติและ เป็นแหล่งอาหารทางธรรมชาติของประชาชนในพื้นทีต่อไป