13 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา นายมิตรแก้ว ประดิษฐ์ ประธานสภาอบจ.สงขลาพร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา(ส.อบจ.)ในเขตอำเภอต่างๆ กว่า 10 คน ร่วมกันแถลงข่าว เรื่องความพกพร่องการทำงานของคณะผู้บริหาร อบจ.สงขลา ซึ่งมีภารกิจและหน้าที่ในการบริการและตอบสนองความเดือดร้อนของประชาชน แต่ปัจจุบันการบริหารงานเป็นไปอย่างล้มเหลว


โดยประธานสภาอบจ.สงขลา ได้วิจารณ์การทำงานของนายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัดและปฎิบัติหน้าที่นายกอบจ.สงขลา ว่าเป็นไปด้วยความล่าช้า และไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาของอบจ.สงขลาเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและแก้ปัญหาในมิติต่างๆ ตามข้อบัญญัติ งบประมาณประจำปี 2563 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบสภาฯไปแล้ว แต่เป็นเพราะการบริหารของปลัดอบจ.สงขลาที่ไม่สามารถดำเนินการเพื่อนำสู่การแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้ ส่งผลให้พี่น้องประชาชนคนสงขลาเสียโอกาสอย่างน่าเสียดาย


“ที่ผ่านมาได้มีการพูดคุยกันเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหากันแล้วหลายรอบๆ ทั้งการอภิปรายกันในสภาฯ และพูดคุยเป็นการส่วนตัว ซึ่งทางคณะผู้บริหารก็ได้ยอมรับว่าการทำงานล่าช้าจริง และรับปากว่าจะปรับปรุงการทำงานมาตลอด” นายมิตร กล่าว และว่า


จนปัจจุบันเหลือเวลาอีก 2 เดือน คือ สิงหาคม ถึงกันยายน จะสิ้นสุดปีงบประมาณ 2563 แต่การทำงานของผู้บริหารยังเหมือนเดิมไม่การปรับตัว เช่น การป้องกันและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิค-19 ที่ปัจจุบันอบจ.สงขลายังไม่มีการดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องชาวสงขลาแต่อย่างใด


ร่วมทั้งโครงการต่างๆ ที่ถูกชะลอ ซึ่งขณะนี้ทางสมาชิกฯเตรียมพร้อมที่จะลงชื่อเพื่อร้องเรียนไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ขณะที่สมาชิกบางคนเสนอว่าให้นำปัญหาดังกล่าวไปฟ้องต่อศาลปกครองในฐานะปฎิบัติหน้าที่นายกอบจ.สงขลา ล่าช้า ทำให้ประชาชนเดือดร้อน แทนที่ประชาชนจะได้ประโยชน์แต่กลับมาต้องเสียประโยชน์ ทั้งๆ ที่เป็นเงินภาษีของพี่น้องชาวสงขลาเอง


นายมิตร แก้วประดิษฐ์ กล่าวต่อว่า การออกมาร่วมกันของสมาชิกในวันนี้ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขับไล่ ปลัดอบจ.สงขลา แต่วันนี้สมาชิกสภาฯทุกคนรู้สึกอึกอัดเป็นอย่างมาก จึงพร้อมใจกันออกมาเพื่อบอกกับประชาชนคนสงขลา ว่า ปัจจุบันนี้อบจ.สงขลา โดยการนำของปลัดและปฎิบัติหน้าที่นายกฯมีการทำงานเป็นอย่างไร

เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ พร้อมกล่าวเพียงสั้นๆ ว่า จะขอนัดชี้แจงรายละเอียด