วันที่ 12 ก.ค.2563 ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล นายอับดุลเลาะห์ อาเก็ม ประธานมูลนิธิอิบนูเอาฟ และประธานกรรมการสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จํากัด กล่าวรายงานในพิธีมอบซากาต โดยมี นายอรุณ อุมาจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีมอบซากาตของกองทุนซากาตและการกุศล มูลนิธิอิบนูเอาฟ

โดย นายอับดุลเลาห์ อาเก็ม กล่าวว่า กองทุนซากาต และการกุศลมูลนิธิอิบนูเอาฟ ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมซากาตและซอดอเกาะห์ จากบุคคล นิติบุคคล องค์กรต่างๆ เพื่อนำไปแจกจ่ายตามหลักการที่ศาสนากำหนด

ซึ่งในปีนี้ทางกองทุนซากาตและการกุศล ได้รับการจัดสรรเงินซากาตจากสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟจํากัด ประจำปีบัญชี 2562 เป็นเงิน 1,820,000 บาท ซึ่งทางกองทุนซะกาตและการกุศลร่วมกับสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟจำกัด ได้ดำเนินการแจกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์ในจังหวัดสตูล โดยได้ดำเนินการแจกให้กับผู้มีสิทธิ์ในอำเภอเมือง เขตตำบลฉลุง ตำบลควนโพธิ์ ตำบลบ้านควน และตำบลเกตรี เป็นจำนวนทั้งสิ้น 140 คน

สำหรับกองทุนซากาตและการกุศลสตูล สามารถจัดการซากาตให้กับห้างร้านหรือบริษัทต่างๆตามหลักการอิสลามได้ สอบถามข้อมูลได้ที่มูลนิธิอิบนูเอาฟ