ชาวพัทลุงปลื้มปิติ! พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานเครื่องมือแพทย์ รับวิกฤติ COVID-19 “ผู้ว่าฯกู้เกียรติ”ระบุแม้ปลอดผู้ติดเชื้อโควิด ก็ยังคงคุมเข้มป้องกัน​ต่อไป

29 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมโนรา 1 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพัทลุง จังหวัดพัทลุงได้จัดพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องช่วยหายใจ ผลิตภัณฑ์ Puritan Bennett รุ่น 840 ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งานแก่โรงพยาบาลพัทลุง

ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใช้สำหรับผู้ป่วยวิกฤติและผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องรับบริการ โดยมี นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย นายแพทย์ จรุง บุญกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง หัวหน้าส่วนราชการ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมพิธีรับมอบเครื่องมือแพทย์พระราชทานฯ

นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ กล่าวว่า การได้รับพระราชทานเครื่องมือแพทย์ครั้งนี้ ยังความปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีต่อโรงพยาบาลพัทลุง บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงและใกล้เคียง

ซึ่งโรงพยาบาลพัทลุง จะนำเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับพระราชทานในครั้งนี้ ไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ผู้ป่วยวิกฤติ และผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีที่สุดและเต็มกำลังความสามารถ

โดยจังหวัดพัทลุงปลอดผู้ติดเชื้อโรค COVID-19 ไม่พบเชื้อมาเป็นเวลา 49 วันแล้ว ซึ่งทางจังหวัดยังคงเข้มงวดกับมาตราการให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และรักษาระยะห่างทางสังคม พร้อมทั้งการกลั่นกรองบุคคลเข้า-ออก พื้นที่จังหวัดพัทลุง เพื่อควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เกิดขึ้นอีกด้วย