มีแล้วแบ่งปัน! “ผู้ว่าฯยะลา”​ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือ​ผู้ได้รับผลกระทบ​โควิด-19 พร้อมส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ พอเพียงตามรอยพ่อหลวง

นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วย นางโสรยา พานิชพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมกับส่วนราชการ มอบถุงยังชีพ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ จำนวน 35 ชุด ให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเข้าร่วมโครงการจ้างงาน ต้านภัย COVID-19 ในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”​ ซึ่งจังหวัดยะลาจัดขึ้น เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างวังพญา-ท่าธง ในสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อ.รามัน จ.ยะลา

นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ กล่าวว่า กิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ ที่ฟาร์มตัวอย่างฯ ซึ่งเป็นสถานที่ ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ได้พระราชทานโครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

“สิ่งที่ประชาชนจะได้รับไปจากที่นี่คือ การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งล้นเกล้า รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานไว้ เพื่อจะได้ดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียงตลอดไป”​

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งได้รับผลกระทบฯ ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่ได้มอบโครงการนี้ให้กับประชาชน ทำให้มีรายได้ และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา”​ ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน เพื่อจะได้มีอาชีพ มีรายได้ ช่วยเหลือจุนเจือครอบครัว ซึ่งนอกจากจะเพาะปลูกที่บ้านแล้ว พอเหลือก็แบ่งปัน และขายเป็นรายได้ด้วย

ขณะเดียวกัน​ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 โดยมีทหาร ตำรวจ ส่วนราชการ ตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นำประชาชนจิตอาสาร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ปลูกต้นไม้ ปลูกป่า ในพื้นที่บริเวณพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างฯ

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา และส่วนราชการ ได้เดินทางไปยังศาลาอเนกประสงค์ ภายในฟาร์มตัวอย่างฯ มอบถุงยังชีพ หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ซึ่งทั้งหมดเป็นประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเข้าร่วมโครงการจ้างงานต้านภัย COVID-19

ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563