👏👏วันนี้ (8 ก.ค. 63) นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงาน “งานฟื้นฟูเศรษฐกิจและงานกาชาดวิถีใหม่ จังหวัดสตูล ประจำปี 2563” ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนางอัญญาณี เพ็งจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายทศพล สวัสดิสุข ปลัดจังหวัดสตูล พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล

เพื่อเป็นการเตรียมการและเตรียมความพร้อม ตลอดจนเป็นการซักซ้อมและกำหนดแนวทางในการดำเนินงานจัดงานฯ โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-23 สิงหาคม 2563 ณ สนามบินกองทัพอากาศสตูล ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล

……………………………….

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว #ส.ปชส.สตูล

อุดมลักษณ์ แสงบัว//สตูล