การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสตูล
จัดทริปกิจกรรม “ท่องเที่ยวไหว้พระสุขกายสุขใจ สไตล์ New Normal @ สตูล” พร้อมท่องเที่ยว ชม ชิม จำปาดะ ผลไม้อัตลักษณ์ ของจังหวัดสตูล

วันที่ 6 กรกฎาคม 2563
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสตูล โดยนายภานุ วรมิตร ผอ.ททท.สตูลกำหนด จัดกิจกรรม”ท่องเที่ยวไหว้พระสุขกายสุขใจ สไตล์ New Normal @ สตูล” ภายใต้โครงการ “คิดถึง…ความสุขกายสุขใจ สไตล์ New Normal ” ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ททท. กำหนดจัดพร้อมกันทั่วทั้งประเทศ ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 เพื่อเป็นการกระตุ้นฟื้นฟูการท่องเที่ยวของไทย


โดย ททท. สำนักงานสตูลได้นำเสนอขายสินค้าทางการท่องเที่ยวทางพุทธศาสนาคือ วัดดุลยาราม ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีพระพุทธรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง พระพุทธรูปหลวงพ่อแก่ หรือเรียกว่าพ่อแก่ ซึ่งชาวบ้านมีความเชื่อว่า พ่อแก่อภินิหารความศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้พ้นจากโชคร้าย และให้ประสพโชคลาภมีสวัสดิมงคลสุดแต่จะปรารถนาได้ตามที่ต้องการ

นอกจากแหล่งท่องเที่ยวไหว้พระสุขใจแล้ว มีการนำเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านวังประจัน นำเสนออัตลักษณ์แห่งผลไม้จังหวัดสตูล คือ “จำปาดะพันธุ์พื้นเมืองจังหวัดสตูล” ผลไม้ GI ชนิดแรกของจังหวัดสตูลที่รอให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ที่ต้องห้าม…พลาด กิจกรรมดังกล่าวคาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 60 คน จากในพื้นที่จังหวัดสตูล และจังหวัดใกล้เคียง


………………………………..อุดมลักษณ์ แสงบัว//สตูล