พ่อเมืองยะลา นำส่วนราชการประกอบพิธีบวงสรวสมโภชศาล​หลักเมืองยะลา​ งดจัดงานทุกกิจกรรม​ ผู้​ว่าฯ​ มาตรการ​เข้ม! สกัด​โควิด-19​ พร้อม​ส่งเสริม​ประชาชนปลูกผัก-เลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคในครัวเรือน

25 พฤษภาคม​ 2563 นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา​ ประกอบพิธีบวงสรวง สมโภชหลักเมืองยะลา โดยได้อัญเชิญหลักเมืองจำลอง จากห้องทำงาน ภายในศาลากลางจังหวัดยะลา มาประดิษฐานที่ศาลหลักเมือง พร้อมทั้งการประกอบสักการะ จุดธูปเทียนบูชา ถวายมาลัย ถวายผ้าแพร ปิดทอดตั้งจิตอธิฐานขอพร พร้อมทั้งประกอบพิธีสงฆ์ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ และการประกอบพิธีพราหมณ์

โดย นายกฤษประชา อุไรรัตน์ หัวหน้าพราหมณ์ ตั้งเครื่องสังเวยกระยาบวชที่ศาลเพียงตา บูชาเทวดา ศาลหลักเมือง ปัดเป่าโรคร้ายให้ผ่านพ้น ให้บ้านเมือง ประเทศ อยู่ร่มเย็นเป็นสุข โดยมี​ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ทั้งทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วม

ทั้งนี้​ ได้มีการจัดที่นั่งเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร และสวมหน้ากากอนามัย ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

หลังจากเสร็จสิ้นพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้อัญเชิญหลักเมืองจำลองกลับประดิษฐานที่ห้องทำงาน ภายในศาลากลางจังหวัดยะลา พร้อมทั้งแจกสิ่งของมงคล ผ้าแพร 7 สี ให้กับผู้เข้าร่วมพิธี และของเซ่นไหว้ เพื่อความเป็นสิริมงคล

นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์​ กล้าวว่า​ งานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้งที่ 58 ประจำปี 2563 ในปีนี้จังหวัดยะลา งดจัดงานทุกกิจกรรม เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีเพียงการประกอบพิธีบวงสรวง สมโภชหลักเมืองยะลา

โดยงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา เป็นงานประเพณี ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 พ.ค. – 4 มิ.ย. เป็นประจำของทุกปี 11 วัน 11 คืน มีการออกร้านค้าจัดนิทรรศการของหน่วยงานราชการ คาราวานสินค้า และมหรรสพ เพื่อสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดยะลา

เริ่มต้นจัดงานเฉลิมฉลอง เมื่อวันที่ 25 พ.ค.2505 ซึ่งปีนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 58 และนับเป็นปีแรกที่งดการจัดงานทุกกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การโควิด -19

นายชัยสิทธิ์​ กล่าวถึงสถานการณ์ สถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดยะลาว่า ข้อมูล ณ วันที่ 26 พ.ค.ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อติดต่อ 15 วัน ยืนยันสะสมคงเดิม 133 ราย รักษาหายสะสม 131 ราย และรักษาผู้ป่วยหายกลับบ้านทั้งหมด มีผู้เสียชีวิตสะสม 2 ราย

จากการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จังหวัดยะลา เพื่อประเมินสถานการณ์ และติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา​ ได้รายงานสถานการณ์สถานที่สังเกตอาการ (Local Quarantine) ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ จำนวนผู้เดินทางเข้า-ออก ทางด่านถาวรของจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดยะลา และรายงานผลการปฏิบัติกรณีฝ่าฝืนมาตรการเคอร์ฟิว รวมถึงการตรวจหาเชื้อกลุ่มอาชีพเสี่ยง เพื่อป้องกันการติดต่อโรค Covid-19

ตลอดจนมีการประชาสัมพันธ์แนวทาง และมาตรการการละหมาดวันศุกร์ของมัสยิด รวมถึงขับเคลื่อนโครงการปลูกผักระยะสั้น​ และการเลี้ยงสัตว์​ ไก่ไข่,​ พันธุ์ปลา ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกผัก และเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคในครัวเรือน​ โดยใช้พื้นที่ว่าง​ สร้างอาหารเพื่อความมั่นคงในชีวิต ในยุคโควิด-19 ตามแนวทางเศษฐกิจพอเพียง มาร่วมแรงร่วมใจและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ที่ว่างสร้างอาหาร