“ผู้ว่าฯนรา”​ เยี่ยมให้กำลังใจผู้กักตัวสังเกตอาการในศูนย์ Local Quarantine อบต.บางปอ พร้อมจัดกิจกรรมสร้างบรรยากาศ​ในวันฮารีรายออีดิ้ลฟิตรี​ สร้างความสุขให้ผู้กักตัวโควิด-19​ ทั้ง 125 แห่ง

24 พฤษภาคม​ 2563 ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์ ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อม​ นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เยี่ยมให้กำลังใจผู้กักตัวสังเกตอาการในศูนย์ Local Quarantine ของ อบต.บางปอ โดยมี​ นายอัมรันท์ บากา ปลัดอำเภอเมืองนราธิวาส นายวัสสันต์ ดือเร๊ะ นายก อบต.บางปอ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานในพื้นที่ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม

นายเอกรัฐ หลีเส็น กล่าวว่า ขอให้กำลังใจผู้ที่กักตัวสังเกตอาการทุกคนที่ไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย ซึ่งเมื่อเดินทางกลับมาต้องกักตัวเอง 14 วัน เพื่อสังเกตอาการ ไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรค COVID-19 สู่ชุมชน

สำหรับในเทศกาลสำคัญวันฮารีรายอ วันแห่งการเฉลิมฉลองหลังเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ได้นำบรรยากาศของการจัดงานเฉลิมฉลองมาจัดในศูนย์ฯ ด้วยเลี้ยงอาหาร สร้างความสุขให้แก่ผู้กักตัวสังเกตอาการทุกศูนย์ฯ

“ผมขอขอบคุณที่ผู้กักตัวสังเกตอาการทุกคนที่ได้ให้ความร่วมมือ ซึ่งหากครบ 14 วันก็สามารถกลับไปสู่ครอบครัวได้”​

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มอบอาหารคาวหวาน พร้อมทั้งหน้ากากผ้าของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส และอินทผาลัมให้แก่ผู้กักตัวสังเกตอาการทุกคน

สำหรับศูนย์ Local Quarantine ของ อบต.บางปอ มีผู้กักตัวสังเกตอาการเป็นชาย 29 คน ซึ่งจะครบกำหนดวันกักตัวสังเกตอาการ 14 วัน ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563โดยการจัดกิจกรรมวันฮารีรายออีดิ้ลฟิตรีในพื้นที่ศูนย์กักตัวเพื่อสังเกตอาการของจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการครบทั้ง 125 แห่ง

ในช่วงเช้ามีการเปิดเสียงตักบีรวันรายออีดิ้ลฟิตรี เปิดเสียงอำนวยพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส เนื่องในวันรายออิดิลฟิตรี จากนั้น​ จัดเลี้ยงอาหารโดยแยกเป็นรายบุคคล ซึ่งจังหวัดนราธิวาส​ ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งและรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่ด้วย

ทั้งนี้ ได้งดการสลามด้วยการสัมผัสมือแต่สลามด้วยวาจาแทน และงดเยี่ยมในทุกกรณี​ แต่สามารถฝากอาหารให้ผู้ถูกกักตัวผ่านเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กักกันได้