“ผู้ว่าฯ​ วีร​นันทน์”​ เผยหัวใจสำคัญที่สตูล เป็นพื้นที่สีขาวปลอดผู้ติดเชื้อโควิด-19​“ความร่วมมือของประชาชนทุกคน ที่ร่วมด้วยช่วยกันอย่างเข้มแข็ง ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มข้น”

24 พ.ค. 63 ที่โรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ 62 (วปอ.62) นำโดย พันเอก รพีพัฒน์ สุทธิวงศ์ ผู้อำนวยการกองวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีฯ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พร้อมด้วย​ นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 62 ร่วมมอบถุงยังชีพ 200 ชุด ให้จังหวัดสตูล โดยมี นายฉัตรชัย อุสาหะ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสตูล ให้การต้อนรับ พร้อมแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองสตูล เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ทั้งนี้​ เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขคือ การตรวจวัดอุณหภูมิ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ณ จุดคัดกรอง

จากนั้น คณะฯ​ ได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลโรงพยาบาลสตูล เพื่อมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น หน้ากาก N 95, หน้ากากธรรมดา, หน้ากาก Face Shield, ชุดป้องกัน PPE ถุงเท้า แอลกอฮอล์ และอื่นๆ ให้โรงพยาบาลสตูล โดยมี​ นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ฯ ดังกล่าว

สำหรับจังหวัดสตูล​ นับเป็นหนึ่งในจังหวัดภาคใต้ชายแดนที่มีด่านพรมแดนติดต่อกับประเทศมาเลเซีย​ และมีการเดินทางของประชาชนผ่านข้ามแดนเข้าประเทศ จึงทำให้การทำงานในเชิงพื้นที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองอย่างเข้มข้น และประชาชนยังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว

ดังนั้น​ การมอบถุงยังชีพและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในครั้งนี้ จะสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่จังหวัดสตูลได้ อีกทั้ง การจัดกิจกรรม CSR ครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 62 (วปอ.62) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสร้างการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมแก่นักศึกษาในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ

ทั้งยังสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับวิทยาลับป้องกันราชอาณาจักร โดยสถาบันวิชาป้องกันประเทศจะจัดกิจกรรมการครั้งต่อไปในการศึกษาดูงานในภาคใต้ช่วงเดือนกรกฎาคม 2563

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ได้กล่าวขอบคุณคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 62 ในโอกาสเดินทางมาจัดกิจกรรม CSR มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และถุงยังชีพให้ประชาชน พร้อมเปิดเผยภาพรวมการดูแลและรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของจังหวัดสตูลว่า ตั้งแต่เกิดการระบาดในช่วงต้นปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งจากการร่วมมือของทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ หน่วยงาน และประชาชน ทำให้ในพื้นที่จังหวัดสตูลไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 พบเพียงผู้นำทางศาสนาที่เดินทางกลับจากประเทศอินโดนีเซียเท่านั้น

“จังหวัดสตูล​ ได้ดำเนินการต่าง​ๆ ด้วยการควบคุมที่เข้มข้นนับเป็นอีกมิติหนึ่งที่สำคัญ ภายใต้ยุทธศาสตร์เดิม ใช้ยุทธวิธีเดิมในการควบคุมโรคฯ ในพื้นที่”

โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 มกราคมที่ผ่านมา ได้เชิญทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อประชุมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฯ เนื่องจากขณะนั้นเป็นฤดูกาลการท่องเที่ยวทางทะเล หรือไฮซีซั่น ถือเป็นพื้นที่เสี่ยง จึงต้องเตรียมรับมือล่วงหน้า ประกอบกับสตูลมี 2 ด่านชายแดนที่ติดประเทศมาเลเซียคือ ด่านตำมะลัง อ.เมืองสตูล และด่านวังประจัน อ.ควนโดน รวมถึงและด่านที่เกาะหลีเป๊ะ และท่าเรือปากบารา ซึ่งเป็นท่าเรือสำคัญในการเดินทางไปเกาะหลีเป๊ะ จึงจัดให้มีการตรวจคัดกรอง โดยทีมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ซึ่งทำมาอย่างต่อเนื่อง

ประกอบกับเมื่อรัฐบาลเริ่มมาตรการต่าง​ๆ ออกมา จังหวัดสตูลจึงค่อยเริ่มมาตรการในเชิงพื้นที่ อาทิ ห้ามประชาชนเดินทางเข้า-ออก ข้ามเขตพื้นที่จังหวัดสตูล, การควบคุมร้านอาหาร ร้านน้ำชา และจังหวัดสตูลทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน เป็นต้น​

ส่วนห้างสรรพสินค้าในพื้นที่เปิดให้บริการตามปกติ ซึ่งปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคฯ ของจังหวัด

นอกจากนี้​ ยังจัดให้มีชุดปฏิบัติการควบคุมโรคระดับหมู่บ้าน โดย 1 ชุดปฏิบัติการดูแลบ้านประชาชน 10 หลังคาเรือน เพื่อเป็นการควบคุมที่ครอบคลุมและติดตามข้อมูลได้ชัดเจนถูกต้องทุกหลังคาเรือน

“หัวใจทั้งหมดที่จังหวัดสตูล สามารถเป็นพื้นที่สีขาวปลอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในเชิงพื้นที่คือ ความร่วมมือของพี่น้องประชาชน ผู้ประกอบการ และผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ทุกคน ที่ร่วมด้วยช่วยกันอย่างเข้มแข็ง และปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ อย่างเข้มข้นด้วย”​ ผู้ว่าฯ​ วีร​นันทน์​ กล่าว