วันนี้ (30 มิถุนายน 2563) นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายกิจจา ไวชมภู ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา นางสาวมัณฑนา ภูธรารักษ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย​ (ททท.) สำนักงานหาดใหญ่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแสดงความยินดี และมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย หรือ Amazing Thailand Safety & Heath Administration : SHA ให้แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการประเมินในพื้นที่จังหวัดสงขลา ในงาน “กิจกรรมอบรมผู้ประกอบการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวโดยชุมชนเตรียมความพร้อมรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal)”​ โดยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวควบคู่มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย ณ โรงแรมบุรีรีภู อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา กล่าวว่า การจัดงานกิจกรรมอบรมผู้ประกอบการท่องเที่ยวและกรท่องเที่ยวโดยชุมชน เตรียมความพร้อมรองรับการองเที่ยววิถีใหม่ (NewNormal) ของสำนักงานการท่องเที่ยว​และกีฬาจังหวัดสงขลา เพื่ออบรมให้ความพร้อมและคำแนะนำผู้ประกอบการท่องเที่ยวโดยชุมชน สำหรับการเตรียมความพร้อมรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ และยกระดับสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย

สำหรับจังหวัดสงขลา เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จึงมีความจำเป็นในเรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อเรียกความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวให้กลับมาหลังการผ่อนปรนของภาครัฐ ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

“ผมตัังใจมาร่วมให้กำลังใจผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง​กับการท่องเที่ยว เนื่องจากสถานการณ์​โควิด นักท่องเที่ยว​ไม่สามารถ​เดินทางมายังในประเทศ​ได้ ฉะนั้น ต้องตระหนักไทยเที่ยวไทย และเป็นกำลังใจให้กับสถานประกอบการ​ที่ได้รับมาตรฐาน​ SHA เพื่อรองรับ​การท่องเที่ยว​วิถี​ใหม่ New Normal”​ ผู้ว่าฯ จารุวัฒน์​ กล่าว

ช่วงบ่ายวันเดียวกัน ผู้แทนจาก ททท. ได้บรรยายให้ความรู้หัวข้อให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ “การประเมินรับตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety & Heatth Administration : SHA) และแผนงานในการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ ททท. เตรียมพร้อมภายหลังสถานการณ์การผ่อนปรนของภาครัฐ และได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจากทั่วประเทศให้ความสนใจและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 4,000 ราย โดยผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน SHA แล้วจำนวน 1,800 กว่าราย

จังหวัดสงขลา เป็นพื้นที่ที่อยู่ในความนิยมของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ มีสถานประกอบการที่ผ่านการประเมินแล้ว 16 ราย ซึ่งแนวโน้มจะมีสถาน
ประกอบการที่ผ่นการประเมินเพิ่มขึ้นอย่างต่อนื่อง เนื่องจากสถานประกอบการหลายแห่งได้ปรับปรุงสินค้าและบริการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

และการมอบตราสัญลักษณ์ในครั้งนี้ ถือเป็นการแสดงออกถึงความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวที่มีความต้องการในการเดินทางท่องเที่ยว ภายหลังมาตรการผ่อนปรนของภาครัฐ

สำหรับผู้ที่ได้รับรองมาตรฐาน SHA ททท. จะประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ ททท. ได้เปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการตรวจประเมินตามมาตรฐาน SHA ตั้งแต่วันที่
18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา