จังหวัดสงขลา ประชุมขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในระยะเร่งด่วน
วันนี้ (29 มิ.ย.63) ที่ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม ขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว

หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในระยะเร่งด่วน โดยมี นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายกิจจา ไวชมภู ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา นางมุจรินทร์ ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุม

นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การประชุมหารือการจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวในระยะเร่งด่วน หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลาย ความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยว การบูรณาการในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะงานอีเวนต์ ประจำปี การประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และงานแถลงข่าว ควรจัดประชุมหารือ เพื่อพัฒนา และขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ให้เป็นที่น่าสนใจ และดึงดูดประชาชน เพื่อให้จังหวัดสงขลา กลับมาคึกคักอีกครั้ง
ทั้งนี้ การประชุมในครั้งนี้ มีเรื่องเพื่อพิจารณา คือ ความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยว การบูรณาการในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวงานอีเวนต์ประจำปี ได้แก่ กิจกรรมเทศกาลอาหารหรอย ผลไม้อร่อยและของดีเมืองใต้ กิจกรรมตลาดของดีจังหวัดสงขลา กิจกรรมประเพณีถือศีลกินเจ กิจกรรมประเพณีวันไหว้พระจันทร์ กิจกรรม Hatyai Hardsale

อรรคพงษ์ บุญชีพ / ข่าว
ฟารีด้า รอดกุบ / ภาพ