โรงเรียนบ้านโผลง หมู่ที่ 5 ตำบล โต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พันเอก เอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 นำกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ร่วมกับประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ทำการประกอบอาหาร และแจกข้าวกล่องให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเป็นการสร้าง ขวัญกำลังใจ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ได้ทำข้าวกล่องจำนวน 300 กล่อง และป๊อปคอนจำนวน 300 ชุด นอกจากนี้ ยังให้บริการจัดตัดผมฟรีให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ ให้คำปรึกษา แนะนำด้านสุขภาพให้กับประชาชน จากการปฏิบัติงานของหน่วยได้สร้างความประทับใจให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก

อย่างไรก็ตามแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลายลง ในส่วนมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังต้องมีความต่อเนื่อง ปฏิบัติตามข้อควรระวังที่เหมาะสม โดยปฏิบัติตามคำแนะนำจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

ปทิตตา หนูสันทัด ผู้สื่อข่าวนราธิวาส