หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ พร้อมกำลังชุดช่างของหน่วย ร่วมกับ อาสาสมัครชุดคุ้มครองตำบลไม้แก่น สร้างบ้านพักอาศัยหลังใหม่ให้แก่ นายดี พุฒคง อายุ 82 ปี ราษฎรที่บ้านพักอาศัยประสบเหตุอัคคีภัย

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ที่ บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 1 ตำบลไม้แก่น อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ทำให้ครอบครัวของนายดี พุฒคง ต้องอาศัยที่เพิงพักชั่วคราวที่หน่วยทหารได้ทำให้ไว้สำหรับพักอาศัยชั่วคราวก่อน เนื่องจากไม่มีทุนทรัพย์ในการก่อสร้างบ้านหลังใหม่ จึงทำให้มีความเป็นอยู่ที่ลำบากมาก

ในการจัดหาทุนซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับสร้างบ้านหลังใหม่ให้นายดี พุฒคง ทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ได้เข้าให้การช่วยเหลือโดยการจัดส่งกำลังพลเข้าก่อสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับนายดี พุฒคง ผู้ประสบภัยทดแทนหลังเดิมที่เสียหาย โดยกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้างบ้านหลังใหม่ให้นายดี พุฒคง ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามนโยบายกองทัพบก ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยและผู้ยากไร้

อีกทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”ตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยงรางกูรในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

ปทิตตา หนูสันทัด ผู้สื่อข่าวนราธิวาส