วันที่ 26 มิ.ย.2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย โดย นายพัฒน์ธนชัย สระกวี นายกสมาคมฯ มอบถุงยังชีพและเงินรายละ 500 บาท ให้แก่ผู้พิการทางการมองเห็น ตามโครงการช่วยเหลือคนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คนตาบอดในพื้นที่จังหวัดสตูล โดยนายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีมอบ น.ส.ปุณยวีร์ ลุมาดกมลพันธ์ พมจ.สตูล ร่วมมอบ

ในการนี้ นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่า จากการรายงานพบว่า โครงการช่วยเหลือคนพิการทางการมอบเห็นที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็นในจังหวัดสตูล ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่กลุ่มที่ต้องหยุดประกอบกิจการ ทั้งเจ้าของกิจการและลูกจ้าง กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งกลุ่มผู้พิการที่แสดงความสามารถในที่สาธารณะ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทานพ. ศ. 2559 เป็นต้นซึ่งกลุ่มผู้พิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบ ทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ จึงทำให้ขาดรายได้ในการครองชีพโครงการนี้นับว่าเป็นโครงการที่ดีและเป็นไปตามความต้องการของคนพิการ

ด้าน นายพัฒน์ธนชัย สระกวี นายกสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย กล่าวว่า สมาคมจะเดินทางลงไปมอบถุงยังชีพและเงินรายละ 500 บาท ให้คนตาบอดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนให้คนพิการทางการเห็นในพื้นที่ปลายด้ามขวาน จำนวน 2,200 ชุด ประกอบด้วย 1 จังหวัดสตูล จำนวน 200 ชุด. 2.จังหวัดสงขลา จำนวน 800 ชุด 3. จังหวัดยะลา จำนวน 500 ชุด 4. จังหวัดปัตตานี จำนวน 400 ชุด 5. จังหวัดนราธิวาสจำนวน 300 ชุด

ในการนี้สำหรับผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่มีความประสงค์จะร่วมสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวสามารถร่วมทำบุญได้โดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาเซ็นจูรี่ เลขที่บัญชี 481-0-14002-4 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในประเทศไทย” และหากท่านมีความประสงค์จะร่วมบริจาคเป็นสิ่งของ เช่น เครื่องอุปโภคบริโภค ยาสามัญประจำบ้าน เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย ฯลฯ สามารถบริจาคได้ด้วยตนเองหรือจัดส่งทางไปรษณีย์ได้ที่ 7/334 หมู่บ้านรัตนาธิเบศร์ ซอย 9/3 หมู่ 13 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทร. 09-8334-1321 หรือแอด LINE ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 06-2670-0581


ทั้งนี้ทางผู้พิการทางสายตาต่างรู้สึกดีใจ และขอบคุณที่ทางสมาคมฯได้ช่วยเหลือ ด้านนางสาวสุมาลี หนึ่งในผู้พิการจังหวัดสตูล กล่าวขอบคุณที่มอบถุงยังชีพให้ ซึ่งสามารถช่วยเหลือตนเองได้มาก ส่วนตัวนั้นถือว่าได้รับผลกระทบอย่างมากจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด เพราะงานนวดแผนโบราณที่ทำอยู่ต้องหยุดชะงัก ขาดรายได้

อุดมลักษณ์ แสงบัว//สตูล