การให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือ การให้ความรู้” ปรัญชาเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งนี้ เป็นแนวทางสำคัญที่นายเฉลิมชัย ครุอำโพธิ์ ยึดถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ชีวิตของเด็กยากไร้จะสามารถเติบโตและก้าวหน้าได้ด้วยตัวของเขาเองหากพวกเขามีความรู้ ทุกๆ ปี จึงสนับสนุนทุนการศึกษาให้เด็กที่อยากเรียนและตั้งใจเรียน

ล่าสุดวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ที่อบต.บ่อแดง อ.สทิงพระ จ.สงขลา นายเสนอ จิตมานะ นายกอบต.บ่อแดง นายเจริญกิจ มีศิริ สื่อมวลชน นายอรรณพ เพ็ชร์กำเนิด ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ตัวแทนนายเฉลิมชัย​ ครุอำโพธิ์ และ บริษัท​เขาบันไดนางศิลาภัณฑ์​ จำกัด มอบทุนการศึกษาและซื้ออุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่มีฐานะยากจนโดยได้มอบทุนให้กับครอบครัว นางมณฑา​ ปราชญ์นคร ชาวบ้าน ต.บ่อแดง เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับให้หลานๆทั้ง 4 คน และ ด.ญ. ณัฏฐณิชา จิตนุกูล 19 ม. 2 ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1สาขา วิทย์คณิต โรงเรียนหาดใหญ่พิมยาคม จำนวน 1 ทุน