หน่วยเฉพาะกรมทหารพรานที่ 43 ร่วมกับ จิตอาสาชุมชนบ้านควนแตน ตำบลท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียนบ้านควนแตน โดยจะทำการเก็บกวาดพื้นที่โดยรอบ อาคารเรียน ตัดหญ้า รวมถึงล้างทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในห้องเรียน ห้องพักครู ห้องสมุด ห้องสุขา และล้างทำความสะอาดเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น พื้นที่สาธารณะในโรงเรียน และมีการจัดตั้งอ่างล้างมือทุกจุด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVIC-19) ตลอดจนเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองก่อนเปิดเรียนใหม่แบบ New Normal

ในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ ตามมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาล ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กำหนด เพื่อให้นักเรียนในพื้นที่สามารถมากลับมาทำกิจกรรม ศึกษาเล่าเรียนภายในโรงเรียนได้ตามปกติโดยเร็ว

นางสาวกันติยา สนธิเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนแตน กล่าวว่า ขณะนี้ทางโรงเรียนมีความพร้อมในการที่จะเปิดทำการเรียนการสอน ทั้งสถานที่ และบุคลากร โดยทางโรงเรียนได้มีมาตรการในการป้องกันไวรัสโควิด-19 ทั้งการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน การเว้นระยะห่างทางสังคม การคัดกรองวัดอุณหภูมิ แจกเจลล้างมือและหน้ากากอนามัยก่อนเข้าห้องเรียน ซึ่งได้มีการประชุมทำความเข้าใจกับบุคลากรทุกครั้งก่อนจะทำการเรียนการสอนในแต่ละชั้นเรียน

ในขณะเดียวกันรูปแบบการเรียนการสอนอาจจะไม่ต้องมีการปรับเปลี่ยนมากนัก เพราะในแต่ละชั้นเรียนมีนักเรียนอยู่ประมาณไม่เกิน 20 คน อยู่แล้ว เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มั่นใจว่าสามารถรองรับได้ในส่วนนี้ เพียงแค่มีการจัดโต๊ะเรียนใหม่ให้มีระยะห่างประมาณ 1 เมตร เพื่อลดความแออัด และเพื่อให้ผู้ปกครองสามารถมั่นใจได้ว่าโรงเรียนมีมาตรการที่เข้มงวดในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 อย่างแน่นอน

ด้าน พันโท ณัฏฐพล สุนทรนนท์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 กล่าวว่า เรื่องการรักษาความปลอดภัยของคุณครูในสำหรับช่วงเปิดเทอมในวันที่ 1กรกฎาคม นี้ ทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 ได้ร่วมกับกำลัง 3 ฝ่าย ได้ดำเนินการประชุมเตรียมการในเรื่องของแผนการรักษาความปลอดภัยบุคลากร และได้มีการทำ MOU ร่วมกับทางโรงเรียนในเรื่องของแผนรักษาความปลอดภัย โดยจะแบ่งเป็นรายละเอียดต่างๆ 3 อย่าง ประกอบด้วย 1. การรักษาความปลอดภัยด้วยตนเอง 2. การรักษาความปลอดภัยในชุมชน 3. การรักษาความปลอดภัยด้วยหน่วยในพื้นที่ดูเส้นทางร่วมกับทางตำรวจ

ปทิตตา หนูสันทัด ผู้สื่อข่าวนราธิวาส