23 มิถุนายน 63 เวลา 11.00 น. ประพันธ์ บุณยเกียรต ประธานบอร์ดการยางแห่งเทศไทย (กยท.)​

และคณะกรรมการบริหาร นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รักษาการผู้ว่าการยาง และคณะบริหารการยางแห่งประเทศไทย และ นายสุรชัย บุญวรรณโณ ผู้อำนวยการ กยท.ภาคใต้ตอนล่างและคณะได้เดินทางเข้าเยี่ยม และปรึกษาหารือแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา ณ บ้านพัก ส.ส.ณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสงขลาเขต 7 พรรคภูมิใจไทย ณ บ้านทุ่ง ต.สะท้อน อ.นาทวี จ.สงขลา

ส.ส.ณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ กล่าวว่า พี่น้องชาวสวนยางที่เคารพ ผมในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้อภิปรายในสภาผู้แทนราษฎร ครั้งแรกเมื่อเปิดสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรก เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม TOT เรื่องการแก้ปัญหาราคายางทั้งระบบแบบยั่งยืน ผมได้อภิปรายสอบถามท่านนายกรัฐมนตรี รักและเมตตาสงสารชาวสวนยางบ้างหรือไม่ ท่านนายกรัฐมนตรีได้ลุกขึ้นตอบว่า “รัก และจะแก้ปัญหา”​ เป็นที่มาของนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายางพาราปัจจุบัน คนที่ต้องรับผิดชอบ คือ การยางแห่งประเทศไทย บอร์ดบริหาร ผู้ว่าการยางและคณะ

“ผมในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ยินดีและพร้อมจะช่วยเหลือทุกรูปแบบเพื่ ให้ชาวสวนยาง ได้ราคาเหมาะสม เป็นธรรม และสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุข ผมพร้อมจะทำหน้าที่ ส.ส.ที่ดีในสภา ผมจะเป็นสมาชิกพรรคร่วมรัฐบาลที่มีมารยาท และทำหน้าที่สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่เป็นประโยชน์ แก่ชาวสวนยางคือเป้าหมายสูงสุด”​

ขอขอบคุณคณะ กยท.ตั้งใจมาเยี่ยมและพร้อมรับฟังข้อเสนอของผมและชาวสวนยาง พี่น้องประชาชนไม่ต้องกังวล ผมอดทน ใจเย็น แก้ปัญหาด้วยใช้สติ สิ่งที่สำคัญ คุณธรรม และจริยธรรม คือสัญลักษณ์ ของคนดี พระครูไพบูลย์สิกขการ (หลวงปู่หวาน) อดีตเจ้าอาวาสวัดสะบ้าย้อย สั่งสอนผมเสมอมา