วันนี้ (23 มิ.ย.63) ที่ ห้องประชุม conference ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

 

นำส่วนราชการและเอกชนหารือเตรียมการจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา Event เพื่อระดมความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอจากผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการ ท่องเที่ยว การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 คลี่คลายโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม

สำหรับในที่ประชุมเพื่อหารือเตรียมการจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา การประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563

ที่ประชุมมีข้อเสนอเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาในระยะเร่งด่วน จะต้องมีการจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว Event เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นนักท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง

ในที่ประชุมวันนี้จึงมีการหารือเรื่องแคมเปญ ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกจังหวัดสงขลา แปลนการท่องเที่ยว เพื่อกำหนดและแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่ครอบคลุม ทั้ง เที่ยว กิน ช้อป กิจกรรมการท่องเที่ยวงานประจำปีต่างๆ การประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้คนในจังหวัดและนอกจังหวัดเข้ามาเที่ยวในจังหวัดสงขลา และการร่วมมือกันของสื่อทั้งภาครัฐและเอกชนในการร่วมกันประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาอีกทางหนึ่ง

ข่าว / ฟารีด้า รอดกุบ
ภาพ / ประชา โชคผ่อง
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
23 มิ.ย.63