“พ่อเมืองสตูล”​ เข้มป้องกันโควิด-19 เน้นย้ำประชาชนตระหนักในการป้องกัน​ ถ้าไม่จำเป็นไม่ควรออกจากบ้าน​ เตรียมหารือจัดการด้านการศึกษา มาตรการรองรับการเปิดเทอม 1​ ก.ค.​ 63

18 พ.ค. 63 นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานการประชุมศูนย์บัญชาการป้องกันสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 9 เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือและป้องกันสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในจังหวัดสตูลโดยมี นายศักระ กปิลกาญจน์ นายศักดา วิทยาศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ในจังหวัดสตูล พร้อมทั้งการดำเนินงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ ของหน่วยงานต่างๆ

สำหรับมาตรการการรองรับผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง และจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดในวงกว้าง จะต้องเข้าสังเกตอาการ 14 วัน ยังสถานที่ Local Quarantine ที่แต่ละอำเภอจัดไว้ให้

ส่วนผู้ที่เดินทางกลับมาจากจังหวัดภูเก็ต จะต้องสังเกตอาการที่บ้าน Home Quarantine เฉพาะบ้านที่มีความพร้อมโดยมีชุดควบคุมโรคประจำหมู่บ้านตรวจสอบทุกวัน ส่วนบ้านที่ไม่มีความพร้อม หรือมีกลุ่มเสี่ยงต่อการติดต่อของโรค จะต้องเข้าสังเกตอาการที่ Local Quarantine ในพื้นที่

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์​ ​กล่าวว่า ในที่ประ​ชุมได้ หารือร่วมกันสำหรับการจัดการด้านการศึกษานั้น จังหวัดสตูล จะประชุมคณะโรคติดต่อจังหวัดสตูล โดยบูรณาการร่วมกับคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดสตูลอีกครั้ง เพื่อเตรียมมาตรการรองรับการเปิดเทอม ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยระหว่างนี้นักเรียนสามารถเรียนออนไลน์ผ่านช่องทางที่กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดไว้ก่อน

ได้เน้นย้ำให้ประชาชนตระหนักในการป้องกันโรค ถ้าไม่จำเป็นไม่ควรออกจากบ้าน แต่ถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องออกจากบ้านให้ใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง และกำชับคนในครอบครัวหลังกลับจากนอกบ้าน ต้องอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที ร่างกายจะได้สะอาด เพื่อปกป้องคนในบ้านจากเชื้อที่ติดมากับเราจากข้างนอกด้วย

“ผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสตูล ยังเป็นศูนย์​ แต่เรายังไม่ปลอดภัย ต้องไม่ประมาท การ์ดอย่าเพิ่งตก ไม่ละเลยมาตรการป้องกันโรค ด้วยการใส่หน้ากาก เมื่อออกจากบ้าน ล้างมือบ่อย​ๆ เว้นระยะห่างทางสังคม และไม่ไปในที่แออัด”​ ผู้ว่าฯ​ วีร​นันทน์​ กล่าว

ด้าน นายอรุณ อุมาจิ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล กล่าวว่า มาตรการช่วงเทศกาลวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี สามารถผ่อนปรนให้ปฏิบัติได้ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามแนวทางประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยการผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนากิจละหมาดอีดิ้ลฟิตรี (ฉบับที่ 6/2563) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในจังหวัดสตูล อย่างเคร่งครัด