เวลา 14.30 น. (21 มิ.ย.63) ณ ห้องประชุม อาคารรัชกิจประการ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประชุมร่วมกับนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล, นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง, นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา


พร้อมด้วยประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา, ประธานหอการค้าจังหวัดสตูล, ประธานหอการค้าจังหวัดพัทลุง และประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา, ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง, ประธานสภาการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
รวมทั้งผศ.ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) นำเสนอผลการทำวิจัยการท่องเที่ยว 3 จังหวัด (จ.สงขลา,สตูล,พัทลุง) ที่เพิ่งดำเนินการแล้วเสร็จ

เรื่องการเตรียมความพร้อมและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ หลังจากที่มีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆของรัฐบาลที่ผ่านมาและในอนาคตเพื่อรองรับการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวภายในในประเทศในขณะนี้
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า อยากเห็นการร่วมมือของภาคเอกชนจังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล และจังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นพื้นที่ๆมีศักยภาพในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างกันจากจุดแข็งทางด้านการท่องเที่ยวที่สามารถสร้างจุดขายร่วมกันเพื่อส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวข้ามจังหวัด

ในขณะที่ภาครัฐก็จะเข้ามาสนับสนุนเรื่องการตลาดและการประชาสัมพันธ์ รวมถึงการกำหนดมาตรการที่จะสร้างมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่นักท่องเที่ยวจะคำนึกถึงเรื่องความปลอดภัยทางด้านสุขภาพเป็นสำคัญ
“เป็นกลุ่มจังหวัดที่เสริมการท่องเที่ยวซึ่งกันและกัน วันนี้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวหาดใหญ่ สงขลา ก็จะเดินทางต่อไปยังจังหวัดสตูลและจังหวัดพัทลุง ฉะนั้นทั้ง3จังหวัดนี้จะต้องมือร่วมกันในการเชื่อมโยงทางด้านการท่องเที่ยวให้เป็นรูปธรรมเกิดขึ้นให้ได้”


นายพิพัฒน์ กล่าวและว่า หากการจับมือกัน3จังหวัดยังไม่พอ ก็อาจจะเพิ่มเป็น 4 จังหวัดก็ได้ โดยสร้างจุดขายทางด้านการท่องเที่ยว 2 มหาสมุทร ก็คือ มหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดีย โดยจับมือกันในเรื่องการเชื่อมทางด้านการท่องเที่ยวข้ามจังหวัด
รัฐมนตรีว่ากากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ยังกล่าวอีกว่า นอกเหนือจากการเตรียมความพร้อมเพื่อรองการท่องเที่ยวภายในประเทศและการท่องเที่ยวข้ามจังหวัดแล้ว อยากให้ทั้ง 3 จังหวัดมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศในอนาคตไว้ด้วย