วันที่ 21 มิถุนายน 2563 เวลา พันเอก เอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 มอบหมายให้ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองร้อยทหารพรานที่ 4814 ลงพื้นที่นำอาหารกล่อง (ตราชิมดู) มอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในโครงการ Army Derivery ส่งอาหารถึงหน้าบ้านให้กับประชาชน

นอกจากนี้ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองร้อยทหารพรานที่ 4814 ยังได้ทำการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่า 2019 อันเป็นการลดความเสี่ยงการติดเชื้อ พร้อมทำความเข้าใจ แนะนำถึงการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องภายใต้หลักมาตรฐาน (New Normal) ฐานวิถีชีวิตใหม่ และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างปลอดภัยห่างไกลเชื้อไวรัส แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

ปทิตตา หนูสันทัด ผู้สื่อข่าวนราธิวาสรายงาน