วันนี้(20 มิถุนายน 2563) เวลา 10.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา เยี่ยมเยียนและมอบของแก่คนชรา ที่มูลนิธิจงฮั่วสงเคราะห์คนชราอนาถา พร้อมพบปะพูดคุยกับผู้นำสมาคมและมูลนิธิ 23 องค์กรในอำเภอหาดใหญ่ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการร่วมกันฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤติโควิด-19 นำโดยนายพิชัย วัฒนพยุงกุล ประธานสมาคมไทย-จีนจังหวัดสงขลา, นายอรุณชัย ศิริมหาน ประธานมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี(ท่งเซียเชี่ยงตั้ง), นายพรสรรค์ สันติวรกุล นายกสมาคมฮากกา, นายธรรมนูญ โกวิทยา นายกสมาคมฮกเกี้ยน, นายบรรจง ชัยวิริยะวงศ์ ประธานมูลนิธิจงฮั้วฯ


โดยผู้ร่วมประชุมได้นำเสนอหลายๆ ประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ มาตรการป้องกันโควิดที่โรงเรียนในช่วงเปิดเทอม, การแข่งขันกีฬาเพื่องส่งเสริมการทรองเที่ยว, การจัดแคมเปญดึงดูดนักท่องเที่ยว, การเปิดด่านเพื่อใช้นำเข้าและส่งออกสินค้า รวมถึงการสร้างความพร้อมและความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยว


นายอรุณชัย ศิริมหาชัย กล่าวว่า อยากจะให้ผู้นำทุกสมาคมช่วยกันสนับสนุนและช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด และขอบคุณทุกท่านที่สะท้อนปัญหาให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ และจะหาช่องทางกระตุ้นเศรษฐกิจ


ขณะที่ ผู้ว่าฯ จารุวัฒนา ได้กล่าวสรุปและตอบข้อซักถามต่างๆ ว่า ประเด็นแรกเรื่องการฉีดพ่นยุง จะให้ประสานงานท้องถิ่นให้ออกดำเนินการให้

ประเด็นที่ 2 เรื่อง อสม.ที่จะมาช่วยคัดกรองที่โรงเรียนนั้น สามารถขอไปทางท้องถิ่น ทางเทศบาลนครหาดใหญ่ให้ช่วยสนับบสนุน เหมือนเช่นคราวที่ไปสนับสนุนที่มัสยิดต่าง ๆ ที่เปิดให้ละหมาดวันศุกร์ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ อสม.เข้าไปช่วย เพราะฉะนั้น ก็จะจัดอสม. ไปช่วยที่โรงเรียนได้

ประเด็นที่3 เรื่องการแข่งขันกีฬา ตอนนี้มาตรการต่าง ๆ ได้คลี่คลายแล้ว สามารถจัดการแข่งขันกีฬาที่ห้ามมีคนดูได้ เพียงแต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการสาธารณสุข เช่น การคัดครอง ความสะอาด มีเจลล้างมือ และเว้นระยะห่างไม่แออัด

เช่นเดียวกับการจัดงานเทศกาลต่างๆ สามารถจัดได้ แต่ต้องมีมาตรการรองรับ และการใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ โดยจะสามารถคัดกรองได้ง่ายขึ้นถ้าเจอผู้ป่วย

“ตอนนี้ทุกจังหวัดได้จัดแคมเปญต่าง ๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว อย่างเช่นโรงแรม จะมาลดราคา ถ้าเราสามารถมีแคมเปญลักษณะนี้จะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น” ผู้ว่าฯจารุวัฒนา กล่าว และว่า

จังหวัดสงขลาของเราไม่พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่มาเป็นเวลา 2 เดือน หรือ 58 วันแล้ว แต่ก็ขอให้ช่วยกันระมัดระวังคนที่มาจากต่างประเทศ และให้ใช้หลักวิถีใหม่ (NewNormal) โดยใส่แมสก์ ล้างมือให้สะอาด ไม่ไปที่แออัด ที่สำคัญคนที่เข้ามาในจังหวัดสงขลา นอกจากใช้แอปที่รัฐบาลกำหนด เช่น แอปไทยชนะ แล้วเรายังแอป PSU Care ที่ม.อ. ร่วมกับจังหวัดได้จัดทำขึ้นให้ทุกคนที่เข้ามาลงทะเบียน ข้อมูลจะถูกส่งไปยังอสม.แต่ละพื้นที่ และมีแบบรายงานอาการต่าง ๆ ด้วย โดยได้บังคับใช้ที่สถานีรถไฟ สนามบิน และบขส. เรื่องนี้ เราพยายามสร้างความมั่นใจในเรื่องกระบวนการการดูแล

ส่วนเรื่องการเปิดด่าน ยังต้องชะลอ แต่เร็วๆ นี้จะหาข้อยุติได้