เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563 ณ หมู่ที่ 2 บ้านกาวะ และหมู่ที่ 6 บ้านบาโงสนิง ตำบลกาวะ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส กำลังพลกองร้อยทหารพรานที่ 4806 เก็บผลผลิตจากแปลงเกษตร “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง”

 

ซึ่งเป็นแปลงเกษตรปลอดสารพิษที่กองร้อยทหารพรานที่ 4806 ได้ปลูกผักไว้กินเองภายในหน่วยทหาร นำไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ โคโรน่า 2019 ซึ่งนอกจากเป็นการช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์ดังกล่าวแล้ว ยังเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยมี ร้อยโท วิโรจน์ ใหญ่อยู่ ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 4806 พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองร้อยทหารพรานที่ 4806 ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้

 

ด้านกำลังพลกองร้อยทหารพรานที่ 4806 กล่าวว่า รู้สึกดีใจ และภูมิใจที่ผักจากโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ของกองร้อยได้ส่งต่อถึงประชาชน เพราะกำลังพลทุกนายตั้งใจดูแลผลผลิตเหล่านี้เป็นอย่างดี ทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มปลูก รดน้ำ จนผลผลิตเติบโต เราดูแลด้วยใจ จนวันนี้ผลผลิตมีมากพอแบ่งปันให้กับประชาชนในพื้นที่ เห็นรอยยิ้มตอนที่นำไปมอบ ให้ก็สุขใจทั้งผู้ให้ และผู้รับ

นอกจากนี้หน่วยยังได้มอบถุงยังชีพ, ไข่ไก่จำนวน 20 ชุด, อาหารกล่องสำเร็จรูป (ตราชิมดู) จำนวน 20 ชุด โดยกองร้อยทหารพรานที่ 4806 ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือประขาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจริง และมีฐานะค่อนข้างยากจน ซึ่งหน่วยได้ดำเนินการลงพื้นที่แจกจ่าย ตามโครงการ “Army Delivery” นำส่งอาหารถึงหน้าบ้านให้กับประชาชน ตามนโยบายกองทัพบกอีกด้วย